PL EN


2018 | 1 (22) | 207-218
Article title

„Niecodzienna codzienność” w projektowaniu działania nauczyciela, czyli o wychowaniu małego dziecka w dyskursie studentów pedagogiki

Content
Title variants
EN
„Unusual everyday” in designing a teacher’s actions, or about education of a small child in the discourse of students of pedagogical sciences
Languages of publication
Abstracts
EN
The article is focused upon some items pertinent to the interpenetration of the everyday/ non-everyday of education. Particular attention is paid to the need of opening of prospective teachers to new experiences, of making an attempt at understanding what their source is, and eventually, what consequences they might cause for the adopted educational activities. This text constitutes an introduction to the question of preparing teachers for making an eff ort aimed at designing everyday educational actions in non-obviousness, or ambiguity. The submitted research project was aimed at finding an answer to the question to what extent the dimension of everyday and non-everyday of education is present in projects pertinent to professional activities and elaborated by teachers. According to the results, the professional beliefs of prospective teachers of a small child concerning the quotidian education do not belong to the description of the generation of the young. While in one’s personal life non -ordinary events seem to be obvious, they are left out in relation to education.
PL
W artykule skoncentrowano się na problematyce przenikania się codzienności/niecodzienności wychowania. Szczególną uwagę skierowano na potrzebę otwarcia się przyszłych nauczycieli na nowe doświadczenia, na próbę zrozumienia, co jest ich źródłem oraz jakie mogą mieć konsekwencje dla podejmowanych działań wychowawczych. W prezentowanych projekcie badawczym poszukiwano odpowiedzi na pytanie o to, w jakim zakresie w projektach profesjonalnych działań konstruowanych przez pedagogów obecny jest wymiar codzienności/niecodzienności wychowania. Wyniki ujawniają, że przekonania zawodowe przyszłych nauczycieli małego dziecka dotyczące codzienności wychowania nie wpisują się w charakterystykę pokolenia młodych. O ile w życiu osobistym zdarzenia niecodzienne są oczywistością, o tyle w odniesieniu do wychowania są wymiarem pomijanym.
Year
Issue
Pages
207-218
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d14b8b76-23a1-490b-a7f8-0084543b01af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.