PL EN


2018 | 1 | 14-16
Article title

Uraz czaszkowo-mózgowy u dziecka. Opis przypadku.

Content
Title variants
Craniocerebral trauma of a child. Case study.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Urazy czaszkowo-mózgowe stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów oraz nabytych zaburzeń neurologicznych wśród populacji dziecięcej. W pracy omówiono proces pielęgnowania dziecka hospitalizowanego z powodu urazu mózgowo-czaszkowego. Przy opracowaniu planu opieki wykorzystano katalog Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®.
EN
Craniocerebral injuries are one of the leading causes of death and acquired neurological disorders among the pediatric population. This paper presents the nursing care of a patient hospitalized due to the craniocerebral trauma. The catalog of the International Classification of Nursing Practices ICNP® was used in the development of the care plan.
Year
Issue
1
Pages
14-16
Physical description
Dates
published
2018-01-15
Contributors
author
  • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
  • 1. Martin WS, Gussak GS. Pediatric penetrating head and neck trauma. Laryngoscope 1990; 100(12): 1288–1291.
  • 2. Wojaczyńska-Stanek K, Wesołek-Kamińska B, Kopyta I, i wsp. Leczenie farmakologiczne pourazowego stanu abulicznego u dzieci. Wiad Lek 2006; 59: 9–10.
  • 3. Cooper A, Barlow B, Niemirska M, et al. Fifteen years’ experience with penetrating trauma to the head and neck in children. J Pediatr Surg 1987; 22(1): 24–27.
  • 4. Głowacki J, Marek Z. Urazy czaszki i mózgu rozpoznawanie i opiniowanie. Kraków: KWM; 2000.
  • 5. Szepietowska EM, Cholewa JB. Zmiany funkcjonowania psychospołecznego osoby z wieloogniskowym uszkodzeniem mózgu o etiologii naczyniowej: proces diagnozy klinicznej. W: Herzyk A, Daniluk B. Jakościowy opis w neuropsychologii klinicznej. Przekrój zagadnień. Lublin: UMCS; 2002.
  • 6. Just A, Wojtiuk J. Uraz penetrujący twarzo- i mózgoczaszki u 9-letniego chłopca, będący przyczyną krwawienia śródmózgowego niewymagającego leczenia chirurgicznego. Prz Pediatr 2009; 39(3): 208–211.
  • 7. Pielęgniarstwo Środowiskowe. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej, katalog. Dostępny na URL: http://www.telenrscare.umed.pl/pliki/Katalog-ICNP- piel%C4%99gniarstwo-%C5%9Arodowiskowe1.pdf [cyt. 02.12.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d14e7a5a-a909-4272-92bc-4f4b8e06c823
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.