PL EN


2013 | 2(11) | 25-39 (15)
Article title

PRAWO WYBORCZE I SYSTEM PARTYJNY BUŁGARII 1990–2009

Content
Title variants
EN
SUFFRAGE AND THE POLITICAL PARTY SYSTEM IN BULGARIA BETWEEN THE YEARS 1990–2009
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents the contemporary debate about political and suffrage transfor-mation in Bulgaria. Bulgarian political and electoral system evolved between 1990–2009. It is worth noting that it is still characterized by minimal political and party stabil-ity. The swing of the electoral preferences is large, which results in changes in the run-ning of the cabinet. It means that the political system is unconsolidated. By contrast, the Bulgarian electoral system is multimandate and underwent a number of reforms. A great deal of attention in legislation is given to the financial support for election campaigns and to complement it with the d’ Hondt method.
Year
Issue
Pages
25-39 (15)
Physical description
Contributors
References
 • Antoszewski A., red., 2005, Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, Sosnowiec.
 • Barański M., Pioskowik E., 2005, Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne, Katowice.
 • Bliznaszki G., 1994, Modelat na parlamentarnoto uprawlenije w Bułgarii, „Pravna Misał”, nr 1.
 • Dąbrowski T., 2009, Wyborcze zwycięstwo centroprawicy w Bułgarii, „Ośrodek Stu-diów Wschodnich”, nr 25.
 • Górowska B., 1992, Parlament Republiki Bułgarii, Warszawa.
 • Jackowicz J., 1989, Przemiany polityczno-ekonomiczne w Bułgarii [w:] Procesy prze-mian politycznych i ekonomicznych w krajach socjalistycznych, red. R. Chwieduk, M.T. Staszewski, Warszawa.
 • Migalski M., 2005, Bułgaria [w:] Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, red. A. Antoszewski, Sosnowiec.
 • Pioskowik E., 2005, Bułgaria [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne, red. M. Barański, Katowice.
 • Szczupaczyński J., 1991, Państwo postkomunistyczne w warunkach transformacji ustrojowej, „Państwo i Kultura Polityczna”, vol. 1.
 • Szmulik B., Żmigrodzki M., 2005, System polityczny Bułgarii [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin.
 • Zawadzka B., 1992, Zmiany systemu politycznego w ustawodawstwie państw Europy Środkowej i Wschodniej 1989–1991, Warszawa.
 • Żmigrodzki M., 1992, Bulgaria facing the transformation of its political system [w:] The Transnational Future of Europe, red. Z.J. Pietraś, M. Pietraś, Lublin.
 • Żmigrodzki M., 1997, Przeobrażenia polityczno-ustrojowe i Sąd Konstytucyjny w Bułgarii, Lublin.
 • Żmigrodzki M., 2009, System partyjny demokratycznej Bułgarii [w:] Pro Scientia et Disciplina. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, red. H. Groszyk, J. Kostrubiec, M. Grochowski, Warszawa.
 • Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/1,76842,6792098,Centroprawicowa_opozycja_ wygrala_wybory_w_Bulgarii.html (21.11.2010)
 • Gazeta pl., http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/ 1,80708,6789250,Trwaja_wybory_ parlamentarne_w_Bulgarii.html (21.11.2010)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d155819f-c5da-46f7-8017-6536451c0ab4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.