PL EN


2013 | 62 | 2 | 181 - 189
Article title

Recenzja - „Starość non-profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie”, red. Aleksandra Błachnio

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
62
Issue
2
Pages
181 - 189
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
References
 • Bauman Z. [2000], Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa
 • Błachnio A. [2008], Wolontariat w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Błachnio A. [2012], Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Boguszewski R. [2010], Działalność społeczna Polaków, komunikat CBOS nr 4249.
 • Czapiński J. [2011], Waga wybranych wyznaczników warunków życia dla subiektywnej jakości życia, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Dąbrowska J., Gumkowska M. [2002], Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2002, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Dąbrowska J., Gumkowska M., Wygnański J. [2004], Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2003, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Dittrich D., Busch V., Micheel F. [2011], Working beyond retirement age in Germany: The employee’s perspective, [w:] R. Ennals, R. Salomon (red.), Older Workers in a Sustainable Society, Peter Lang, Frankfurt nad Menem.
 • Felisiak M. [2012], Zadowolenie z życia, komunikat CBOS nr 4759.
 • Góra M. [2003], System emerytalny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Herbst J., Gumkowska M. [2007], Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2006. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Heywood J.S., Sieber t W.S. [2009], Understanding the Labour Market for Older Workers: A Survey, „IZA Discussion Paper” nr 4033.
 • Hipsz N. [2012], Potencjał społecznikowski i zaangażowanie Polaków w wolontariat, komunikat CBOS nr 4603.
 • Kotlarska - Michalska A. [2000], Starość w aspekcie socjologicznym, „Roczniki Socjologii Rodziny” nr 12.
 • Kryńska E. [2004], Niedopasowania podaży i popytu na pracę w Polsce, [w:] E. Kryńska (red.), Polski rynek pracy – niedopasowania strukturalne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,Warszawa.
 • Makowski G. [2011], Młody, bogaty, wykształcony, religijny – mit polskiego wolontariusza, komunikat CBOS nr 4475.
 • Naegele G., Walker A. [2006], A Guide to good practice in age management, European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition, Dublin.
 • Nałęcz S., Goś - Wójcicka K. [2011], Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Nałęcz S., Goś - Wójcicka K., W i l k R. [2010], Wstępna informacja na temat wyników badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Prognoza ludności na lata 2008–2035 (2009), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Przewłocka J. [2011], Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Synak B. [1991], Starość w obliczu współczesnych przemian społeczno-kulturowych, [w:] W. Pałubicki (red.), Człowiek w obliczu starości, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szczepańska J. [2007], Czy Polacy myślą o swoich przyszłych emeryturach?, komunikat CBOS nr 3823.
 • Wciórka B. [2010], Polacy o swoim zadowoleniu z życia, komunikat CBOS nr 4242.
 • Woszczyk P. [2008], Stereotypy o starości i ludziach starych w działaniach władz lokalnych i organizacji pozarządowych, [w:] E. Malinowska (red.), Stereotypy a rzeczywistość – na przykładzie wybranych kategorii społecznych, Katedra Socjologii Miasta i Wsi Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d16fecff-b6ad-4c59-b0d4-e05c7162eba5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.