PL EN


2011 | 73 | 1-2 | 181-192
Article title

Klasztor Bonifratrów w Warszawie. Przyczynek do badań nad XVIII-wieczną architekturą zakonną

Authors
Title variants
EN
The Bonifratarian Fathers’ Monastery in Warsaw: Reasons behind researching 18th-century monastic architecture
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In 1726, as a result of extensions made to the royal residence on the Krakowskie Przedmieście, the Warsaw-based Order of St. John of God (Italian: Fatebenefratelli) were forced to sell part of their real estate and thus relocate their monastery to another site. The order signed a contract with architects Antoni Solari and Józef Fontana for the construction of a new church, monastery and hospital on lands acquired in the modern-day district of Muranów. The ensuing design was never carried out in full. Jakub Fontana’s design is recorded in a drawing discovered by the author of this article originating from 1760 which has served as a key source in rereading the building history and design phases of the monastery complex
Year
Volume
73
Issue
1-2
Pages
181-192
Physical description
Contributors
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Warszawa
References
 • Bartczakowa Aldona, Sokołowska Alina, „Klasztor Bonifratrów w Warszawie”, Biuletyn Historii Sztuki, 29, 1967, nr 3.
 • Bartczakowa Aldona, Jakub Fontana architekt warszawski XVIII wieku, Warszawa 1970.
 • Boberski Wojciech , “Giacomo Fontana”, [w:] Studi sui Fontana una dinastia di architetti ticinesi a Roma tra Manierismo e Barocco, red. Marcello Fagiolo, Giuseppe Bonaccorso,
 • Roma 2009.
 • Bobrowski Zbigniew, „Zieleń komponowana w jednej z alternatyw projektu szpitala
 • Dzieciątka Jezus w Warszawie”, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki II, 1957.
 • Hentschel Walter, Die sächsiche Baukunst des 18. Jahrhunderts in Polen, Berlin 1967.
 • Lileyko Jerzy, „Widoki i plany Warszawy wykonane w latach 1733-1740, tak zwane elekcyjne. Przyczynek do związków polityki i sztuki”, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t.3, Lublin 1995.
 • Łobozek Marcin Maksymilian, Bonifratrzy w Warszawie (1650-2000), Katowice 2000.
 • Mazek Dorota, „Życie codzienne w szpitalu bonifratrów w Warszawie w XVIII w.”, [w:]
 • Bracia Czyńcie Dobro: 400 lat Zakonu Bonifratrów w Polsce 1609-2009, red. Marian Surdacki, Kraków 2009.
 • Mossakowski Stanisław, Tylman z Gameren, architekt polskiego baroku, Wrocław 1973.
 • Mossakowski Stanisław, Tilman van Gameren: Leben und Werk, Deutscher Kunstverlag, München 1994.
 • Myszkówna Halina, „Przerysy i kopie w zasobach archiwum drezdeńskiego a atrybucje przyjęte na ich podstawie przez Waltera Hentschela”, Biuletyn Historii Sztuki, 32,
 • 1970, nr 3-4.
 • Podgórska-Klawe Zofia, Szpitale warszawskie 1388-1945, Warszawa 1975.
 • Pod jedną Koroną. Kultura i sztuka w czasach Unii Polsko-Saskiej, katalog wystawy, Zamek
 • Królewski w Warszawie, Warszawa 1997.
 • Sroczyńska Krystyna, Zygmunt Vogel rysownik gabinetowy Stanisława Augusta, Wrocław - Warszawa - Kraków 1969.
 • Varsaviana w zbiorach drezdeńskich, katalog planów i widoków Warszawy oraz rysunków architektonicznych budowli warszawskich okresu saskiego, Warszawa 1965.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d170e886-db01-4fe2-bcc0-32acd24e82f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.