PL EN


Journal
2016 | 158/2 | 153-175
Article title

Kilka uwag o Sandelowskiej krytyce Rawlsowskiej koncepcji osoby

Authors
Content
Title variants
EN
Liberal-Communitarian Dispute over the Concept of Person. Some Remarks on the Sandelian Critique of Rawls’s Justice as Fairness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest rekonstrukcja Sandelowskiej krytyki Rawlsowskiego rozumienia osoby oraz próba wykazania, że różnice stanowisk obu myślicieli w przedmiocie kompetencji jednostki dążącej do samodzielnego ustalenia standardów zachowań moralnych nie są de facto tak znaczące, jak próbuje nas o tym przekonać autor "Liberalism and the Limits of Justice". Próbę tę autor podejmuje zachęcony rozważaniami Willa Kymlicki, dla którego komunitaryzm jest głosem w obrębie liberalnej tradycji intelektualnej, przez co również koncepcja osoby, jako podmiotu moralnego, w filozofii Michaela J. Sandela, pozostaje w kontakcie z ustaleniami Johna Rawlsa, nie zaś w ostrej opozycji do nich.
EN
The article’s goal is to reconstruct the Sandelian critique of the Rawlsian vision of person and to confirm that differences in positions of both philosophers on competences of the individual as a self-originated source of moral standards are not so vivid as the author of ‘Liberalism and the Limits of Justice’ tries to convince us. In my attempt I follow considerations of Will Kymlicka who perceives communitarianism as a voice within the scope of liberal intellectual tradition; therefore, the Sandelian vision of person as a moral being seems to coincide the Rawlsian position on it rather than to contrast it.
Contributors
References
 • Boucher D., Kelly P. (eds), 1994, The Social Contract from Hobbes to Rawls. Londyn: Routledge.
 • Dworkin R., 1998, Biorąc prawa poważnie. Warszawa: PWN.
 • Kymlicka W., 1991, Liberalism, Community, and Culture. Oxford: Clarendon Press.
 • Kymlicka W., 1998a, Współczesna filozofia polityczna. Przeł. A. Pawelec. Kraków: Znak.
 • Kymlicka W., 1998b, Liberalism and Communitarianism. „Canadian Journal of Philosophy”, 18(1): 181–203.
 • Prostak R., 2004, Rzecz o sprawiedliwości. Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu politycznego. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Rawls J., 1980, Kantian Constructivism in Moral Theory: The Dewey’ Lectures. „Journal of Philosophy” 77(9): 515–572.
 • Rawls J., 1988, Justice as Fairness: Political not Metaphysical. „Philosophy and Public Affairs” 17(4): 223–251.
 • Rawls J., 1994, Teoria sprawiedliwości. Przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk. Warszawa: PWN.
 • Rawls J., 1998, Liberalizm polityczny. Przeł. A. Romaniuk. Warszawa: PWN.
 • Rorty R., 1988, The Priority of Democracy to Philosophy. W: M. Peterson, R. Vaughn (eds), The Virginia Statute for Religious Freedom. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sandel J.M., 1982, Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sandel J.M., 1994, Political Liberalism. „Harvard Law Review” 107: 1765–1794.
 • Sandel J.M., 1996, Democracy’s Discontent. America in Search of Public Philosophy. Cambridge: The Belknap Press.
 • Sandel J.M., 1998, Liberalism and the Limits of Justice. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sartori G., 1994, Teoria demokracji. Przeł. P. Amsterdamski, A. Grinberg. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d175cbf7-f814-4d0e-b122-b6a6ae5419e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.