PL EN


2018 | 1 | 19-24
Article title

Dojrzałość w kontekście etapów rozwoju człowieka w dziejach nowożytnej europejskiej i polskiej myśli pedagogicznej

Content
Title variants
EN
Maturity in the context of the stages of human development in the history of modern European and Polish pedagogical thought
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Myślenie o całożyciowym wychowaniu człowieka i etapach jego rozwoju ma swoje ugruntowane tradycje w nowożytnej europejskiej myśli pedagogicznej, sięgające co najmniej XVII i XVIII wieku – twórczości Jana Amosa Komeńskiego, Jana Jakuba Rousseau i Jana Henryka Pestalozziego. Jednak siedmioletnie okresy w rozwoju człowieka były znane w medycynie, prawie i filozofii od czasów starożytnych i średniowiecza. Wśród kolejnych faz rozwojowych zawsze wyróżniana była dojrzałość, najczęściej wiązana z uzyskaniem dojrzałości płciowej. Jednak zgodnie ze współczesną wiedzą psychopedagogiczną, z kategorią dojrzałości mamy do czynienia na wielu etapach rozwoju człowieka i w różnych obszarach jego funkcjonowania. Tak też jako pierwszy stwierdzał J.J. Rousseau w II księdze Emila z 1762 roku, pisząc, że każdy wiek ma właściwą sobie doskonałość, rodzaj właściwej sobie dojrzałości. W XX wieku to twierdzenie funkcjonowało już coraz powszechniej dzięki badaniom z dziedziny pedologii i psychologii empirycznej.
Year
Issue
1
Pages
19-24
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański
References
 • Bartnicka K., Szybiak I. (2001). Zarys historii wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Bois P. (1996). Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, Gdańsk: Marabut.
 • Brühlmeier A. (2008). Wokół teorii wychowania Johanna Heinricha Pestalozziego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Dąbrowski P.Z. (1928). Nauka o dziecku. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas.
 • Komeński J.A. (1956). Wielka dydaktyka. Wstęp B. Suchodolski. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich-Wydaw. PAN.
 • Komeński J.A. (1973). Pompaedia. Wstęp B. Suchodolski. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich-Wydaw. PAN.
 • Kuchta J. (1933). Rozwój psychiczny dziecka wiejskiego. Warszawa: nakładem Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, skł. gł. Księgarnie S.A. Książnica-Atlas.
 • Kuchta J. (1933a). Rozwój psychiczny młodzieży a praca szkolna, wyd. II. Warszawa: nakładem Naszej Księgarni.
 • Poznański K. (2006). Wybrane zagadnienia z historii wychowania, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Rousseau J.J. (1955). Emil, czyli o wychowaniu. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.
 • Rousseau J.J. (1965). Emil, czyli o wychowaniu. W: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. I, wyboru dokonał i oprac. S. Wołoszyn. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Schopenhauer A. (2000). Aforyzmy o mądrości życia. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik.
 • Żołądź-Strzelczyk D. (2002). Dziecko w dawnej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d175e5a4-5585-46dd-8d1a-0cabd5c8a3d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.