PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Oczekiwania turystów dotyczące oferty gospodarstw agroturystycznych

Content
Title variants
EN
Tourists’ expectations towards the agritourism farms’ offer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Agroturystyka odgrywa istotną rolę w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Jej realizacja jest uwarunkowana rozpoznaniem potrzeb agroturystów w odniesieniu do pożądanego kształtu elementów składowych oferty agroturystycznej, co przyczynia się do ich doskonalenia w ramach marketingowej działalności gospodarstw agroturystycznych. Celem przeprowadzonych badań było określenie oczekiwań klientów wobec oferty gospodarstw agroturystycznych w regionie łódzkim. Badania zostały zrealizowane na próbie 120 respondentów w 2011 roku (lipiec-sierpień). W świetle tych badań można stwierdzić, że agroturyści oczekują oferty dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb, będącej efektem możliwości wyboru spośród różnych wariantów propozycji gospodarstwa agroturystycznego.
EN
Agritourism plays an important role in multifunctional agriculture. Its development depends on agritourists’ needs identification in relation to the desired agritourism offer components which contributes to their improvement within agritourism farms market activity. The aim of the study was to determine customers preferences towards the agritourism farms offer in the Lodz region. The study was carried out on a sample of 120 respondents in 2011 (July-August) and revealed that agritourists expect an offer, consisting of the components of various options offered by agritourism farm, matching their individual needs.
Contributors
author
  • Politechnika Łódzka
References
  • Czudec A.,, 2009. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  • Knecht D., 2009. Agroturystyka w agrobiznesie. C.H. Beck, Warszawa.
  • Passaris S., Sokólska J., Vinaver K., 2002. Rozwój obszarów wiejskich i turystyka. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Białystok-Paryż.
  • Sikora J., 2012. Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. C.H. Beck, Warszawa.
  • Sznajder M., Przezbórska L., 2006. Agroturystyka. PWE, Warszawa.
  • Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. 2012. Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. Wyd. Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1788a03-8227-4631-9ccd-b5c68c7fc968
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.