PL EN


2014 | 1 | 101-118
Article title

Wiara jako pierwszorzędny cel katechezy

Authors
Content
Title variants
EN
FAITH AS PRIME OBJECTIVE OF CATECHESIS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na wiarę jako podstawowy cel katechezy wskazują dokumenty i doświadczenie Kościoła. Wiara ukazana w perspektywie tożsamości katechezy wymaga odnowionego spojrzenia na cały proces jej formacji. Trzeba rozpoznać trudności w realizacji celu oraz główne faktory dojrzałej postawy wiary. Znaczącą rolę w tym procesie odgrywa osoba i działanie katechety oraz wykorzystana pedagogia.
EN
Faith as a fundamental objective of catechesis indicate the documents and the experience of the Church. Faith shown in the perspective of the identity of catechesis requires a renewed look at the whole process of its formation. It is very important to recognize the difficulties in achieving the objective and the main parts of mature attitude of faith. A signifi cant role in this process is the person and action of the catechist and the pedagogy used.
Year
Issue
1
Pages
101-118
Physical description
Contributors
author
References
 • Alberich E., Cele katechezy, w: J. Gevaert (red.), Słownik katechetyczny, Warszawa 2007.
 • Alberich E., Postawy, w: J. Gevaert (red.), Słownik katechetyczny, Warszawa 2007.
 • Blachnicki F., Kerygmatyczna odnowa katechezy, Warszawa 2005.
 • Charytański J., W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992.
 • Finke M., Odnowa katechetyczna (Zarys katechetyki kerygmatycznej), w: M. Finke (red.), Pod tchnieniem Ducha Świętego. Współczesna myśl teologiczna, Poznań 1964.
 • Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Watykan 1987.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996.
 • Schmidt G.R., Die Lernziele, w: E. Feifel (red.), Handbuch der Religionspädagogik, t. 2: Didaktik des Religionsunterrichts – Wissenschaftstheorie, Zürich–Einsiedeln–Köln 1974.
 • Stachel G., Lernziele und Religionsunterricht, w: H. Heinemann, G. Stachel, S. Vierzig, Lernziele und Religionsunterricht, Zurich–Einsiedeln–Köln 1970.
 • Synod Biskupów, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Instrumentum laboris, Watykan 2012.
 • wiary chrześcijańskiej. Instrumentum laboris, Watykan 2012.
 • Szpet J., Planowanie dydaktyczne w nauczaniu religii, w: J. Szpet, D. Jackowiak (red.), Plany wynikowe w katechezie, Poznań 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1895be3-f9d3-441f-b605-ec574b2b233e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.