PL EN


2013 | 32 | 113-122
Article title

Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy

Content
Title variants
EN
Graduate in computer science adjusted to labour market demandments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konkurencja wśród absolwentów kierunku informatyka na rynku pracy zdopingowała uczelnie do podnoszenia jakości kształcenia. Również Politechnika Lubelska podjęła w tej dziedzinie odpowiednie kroki. Jako że większość absolwentów kierunku informatyka trafia na lokalny rynek pracy, to podjęto działania mające na celu dostosowanie sylwetki absolwenta do potrzeb praco-dawców. Uczelnia wyszła naprzeciw pracodawcom zapraszając ich do dyskusji nad planem studiów. Pozwoliło to na określenie przedmiotów najbardziej wartościowych według pracodawców. Dodatkowo zorganizowane zostały praktyki i staże. Staże połączone zostały z opracowywaniem pracy dyplomowej. Pracodawcy określili tematy prac oraz wspomagali proces realizacji części praktycznej pracy dyplomowej. Teoretyczna część pracy dyplomowej była tradycyjnie opracowy-wana pod nadzorem pracownika Uczelni. Aby wzmocnić pozycję absolwentów na rynku pracy zorganizowano cykl warsztatów wzmacniających umiejętności społeczne studentów, według pracodawców zaniedbywane podczas cyklu kształcenia. Te oraz inne działania takie jak szkolenia studentów, seminaria ze specjalistami z przemysłu czy spotkania z osobami z zagranicy pozwoliły na znaczne podniesienie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy.
EN
Competition among the graduates in computer science on the labour market forced universities to improve teaching quality. Also the Lublin University of Technology take action in this domain. Because of the fact that most of our graduates go on local labour market, the actions to adjust the graduate profile to employments demands were taken. The first step was encouraging local It firms to discuss over the studies plan. Thanks to these discussions the set of subject to teach was set. It contain the most valuable subjects according to the IT firms. Additionally the practices and apprenticeships were organized. During apprenticeships students were preparing the practical part of their diploma work. The topic was usually a part of the real project realized by the firm. It allowed students to gather experience and implement the project. To improve graduates position on labour market the social skills were trained during workshops. These actions and the other ones as: courses lead by experienced industry workers, abroad specialists and workshops allowed for increasing graduates attractiveness on the labour market.
Year
Issue
32
Pages
113-122
Physical description
Contributors
 • Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska ,  g.koziel@pollub.pl
References
 • Borys M., Łukasik E., Wykorzystanie platformy e-learningowej na kierunku informaty-ka. Kompetentny absolwent informatyki, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012.
 • Feldon D. et.all, Greduate students’ – teaching experiences improve their methodologi-cal research skills, Science 19 August 2011, Vol. 333, no. 6045, pp.1037–1039, doi: 10.1126/science.1204109.
 • Laskowski M, Laskowska J., Wykorzystanie metody projektowej na różnych etapach procesu dydaktycznego. Kompetentny absolwent informatyki, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012.
 • Markwell D., Improving teaching and learning in Universities, B-HERT News issue 18, 2003, http://www.bhert.com/publications/newsletter/B-HERTNEWS18.pdf.
 • Milosz M., Milosz E., Borys M., Grzegorski S., Knowledge Exchange Portal as a Tool for Long-Term Contacts with Graduated Students and Industry [in] Proceedings of the annual global educational conference EDUCON, Marrakesh, Morocco, April 17–20, 2012.
 • Miłosz M., Wójcik W., Kompetentny absolwent informatyki, Polskie Towarzystwo In-formatyczne, 2011.
 • Plechawska-Wojcik M., Borys M., Methods and technologies for quality improving of student team software Project [in:] Proceedings of the annual global educational conference EDUCON, Marrakesh, Morocco, April 17–20, 2012.
 • Sergio Luján-Mora, Jean-Michel Adam, Merceron Agathe, Marek Milosz, Arto Toppi-nen. Creating an International Network of Master Degrees in Computer Science as a Second Competence, Proceedings of the 4th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2011), p. 2811–2815, Madrid (Spain), November 14–16 2011.
 • Skublewska-Paszkowska M., Staże studenckie jako forma współpracy uczelni wyższej
 • z przemysłem. Kompetentny absolwent informatyki, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012.
 • Standardy kształcenia dla kierunku studiów Informatyka, http://www.bip.nauka.gov.pl/
 • _gAllery/23/62/2362/45_informatyka.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1a01795-1fdb-409b-bb54-6808ce829b1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.