PL EN


2018 | 12(2)/2018 | 275-287
Article title

GĘSTOŚCIOWE CHARAKTERYSTYKI I RÓWNANIE MODELOWE STRUMIENIA GRAWIOSMOTYCZNEGO

Content
Title variants
EN
DENSITY CHARACTERISTIC AND MODEL EQUATION FOR THE GRAVIOSMOTIC FLUX
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiono gęstościowe charakterystyki strumienia grawiosmotycznego oraz model matematyczny owego strumienia, opracowany na podstawie formalizmu Kedem-Katchalsky’ego. Korzystając z otrzymanych równań, wykonano obliczenia dla układu dwóch membran z octanu celulozy (Nephrophan) oraz wodnych roztworów KCl i amoniaku. Otrzymane wyniki badań wskazują, że układ dwumembranowy zawierający w przedziale międzymemranowym roztwór ternary o gęstości równej gęstości wody znajdującej się w przedziałach zewnętrznych, może spełniać rolę grawireceptora.
EN
Density characteristics of the graviosmotic flux and the mathematical model of this flux, developed on the basis of Kedem-Katchalsky formalism are presented. Using this equation, calculations were made for a system of two membranes of cellulose acetate (Nephrophan) and aqueous solutions of KCl and ammonia. The obtained results in-dicate that the double-membrane system containing in the central compartment a ter-nary solution with a density equal to the density of water in the external compartments, can act as a gravitceptor.
Contributors
 • Zakład Procesów i Systemów Biomedycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu, Politechnika Częstochowska
 • Zakład Procesów i Systemów Biomedycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu, Politechnika Częstochowska
References
 • Batko K., Ślęzak-Prochazka I., Ślęzak A. (2015) Network hybrid form of the Kedem-Katchalsky equations for non-homogenous binary non-electrolyte solutions: eva-luation of Pij* Peusner’s tensor coefficients. Transp. Porous Med. 106, 1-20.
 • Kargol M., Dworecki K., Przestalski S. (1979) Graviosmotic flow amplification effect In a series membrane system. Stud. Biophys. 76, 31-37.
 • Kargol M., Dworecki K., Przestalski S. (1986) Interferometric studiem of diffusive unstirred layers generated In graviosmotic systems. Curr. Top. Biophys. 18, 31-37.
 • Kargol M. (1990) A practical method for the analysis of osmotic-and-diffusive energy conversion. Gen. Physiol. Biophys. 9, 19-28.
 • Kargol M. (1992) The graviosmotic hypothesis of xylem transport of water in plants. Gen. Physiol. Biophys. 11, 469-487.
 • Kargol M. (1994) Full analytical description of gravosmotic volume flows. Gen. Physiol. Biophys. 13, 109-126.
 • Katchalsky A., Curran P.F. (1965) Nonequilibrium Thermodynamics in Biophysics. Harvard Univ. Press, Cambridge.
 • Przestalski S., Kargol M. (1972) Graviosmotic volume flow through membrane system. Stud. Biophys. 34, 7-14.
 • Ślęzak A. (1989) Irreversible thermodynamic model equations of the transport across a horizontally mounted membrane. Biophys. Chem. 34, 91-102.
 • Ślęzak A., Dworecki K., Jasik-Ślęzak J., Wąsik J. (2004) Method to determine the critical concentration Rayleigh number in isothermal passive membrane transport processes. Desalination 168, 397-412.
 • Ślęzak A. (2010) Termodynamiczny model przepływów osmotycznych w układzie dwu-membranowym z polaryzacją stężeniową. Polim. Med. 40, 15-24.
 • Ślęzak A., Grzegorczyn S., Jasik-Ślęzak J., Michalska-Małecka, K. (2010) Natural con-vection as an asymmetrical factor of the transport through porous membrane. Transp. Porous Med. 84, 685–698.
 • Ślęzak A. (2011) Gęstościowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla roztworów nieelektrolitów. Polim. Med. 41, 55-61.
 • Ślęzak A., Jasik-Ślęzak J., Grzegorczyn S., Ślęzak-Prochazka I. (2012) Nonlinear effects in osmotic volume flows of electrolyte solutions through double-membrane sys-tem. Transp. Porous Med. 92, 337-356.
 • Ślęzak A., Jasik-ŚLęzak J. (2017) Ocena efektu grawitacyjnego w polu stężeń membrany dla warunków polaryzacji stężeniowej, Acta Sci. Acad. Ostrov. 9, 247-257.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1a4fadb-e818-4052-b0cd-f1b10e72b0e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.