PL EN


2019 | 11(47) | 1 | 87-104
Article title

Papież Franciszek jako wychowawca młodzieży

Title variants
EN
Pope Francisco as a Youth’s Educator
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na szereg pytań: w jaki sposób papież Franciszek realizuje się jako wychowawca? Analizując przesłania do młodych ludzi oraz wystąpienia Ojca świętego, a wcześniej Kardynała Bergoglio, autor tekstu zastanawia się jednocześnie nad walorami wychowawczymi oraz aktualnością jego poglądów i udzielanych przez niego wskazówek. Stara się potwierdzić dydaktyczną wartość przemówień papieskich dotyczących młodzieży i jego spotkań z młodzieżą.
EN
This article is an attempt to answer a number of questions, including question about how Pope Francis realizes himself as an educator? By analyzing the messages to young people and the speeches of the Holy Father and earlier by Cardinal Bergoglio, the author of the text also reflects on the educational values and the actuality of his views and the advices he gives. He tries to confirm the didactic value of papal speeches on youth and his meetings with the youth.
Year
Volume
Issue
1
Pages
87-104
Physical description
Contributors
  • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
References
  • Bergoglio, J.M. (2006). Wymagania i pasja. O wychowaniu chrześcijańskim. Buenos Aires: Editorial Claretiana.
  • Borghesi, M. (2017). Myśl Bergoglia. Ślady, 6 (listopad/grudzień), 34-37.
  • D’Addelfio, G. (2015). La scuola di Papa Francesco e la pedagogia ignaziana. Nuova Secondaria Ricerca, 1, 14-47.
  • Hessen, S. (1997). Pisma pomniejsze. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
  • Marek, Z. (red.) (2017). Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej. Kraków: Akademia Ignatianum.
  • Martinez-Carbonnel López, A. (2015). El pensamiento educativo de Jorge Bergoglio a partir de sus mensajes sobre educatión desde 1999 hasta 2013. Escuela abierta, 18, 75-94.
  • Prada Coral, A.L. Pensamientos del cardenal Begorglio acerca de la educación. W: Asesora Pastoral de CONACED Nacional, s. 6-29.
  • Walusik, A. (2017). Synergiczny charakter towarzyszenia wychowawczego, W: Z. Marek (red.), Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej (s. 9-23). Kraków: Akademia Ignatianum.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1b5b501-0010-4dbd-9711-b19743165eef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.