PL EN


2017 | 16 | 1 | 91-99
Article title

Geneza oraz podstawy ideologiczne, organizacyjne i sportowe I Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w 1969 roku

Content
Title variants
EN
The Origins and Ideological, Organizational and Sports Basis of 1st All-Poland Youth Spartakiad in 1969
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Finały I Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży (OSM) zostały zorganizowane w 1969 r. na obszarze województw wrocławskiego i poznańskiego. W eliminacjach do I OSM udział wzięło kilka milionów młodych sportowców, którzy rywalizowali podczas spartakiad szkolnych, dzielnicowych, gromadzkich, miejskich, rejonowych, powiatowych i wojewódzkich. Finały I OSM przeprowadzono w 21 dyscyplinach sportowych: boks, akrobatyka sportowa, gimnastyka sportowa, judo, kajakarstwo, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka mężczyzn i kobiet, lekkoatletyka, łucznictwo, piłka nożna, piłka ręczna mężczyzn i kobiet, piłka siatkowa mężczyzn i kobiet, pływanie, podnoszenie ciężarów, strzelectwo, szermierka, tenis ziemny, wioślarstwo, zapasy w stylu klasycznym i wolnym oraz żeglarstwo.
EN
The finals of the 1st National Youth Spartakiad (NYS) were organized in 1969 on the territory of wrocławskie and poznańskie province. The qualifiers for the 1st NYS were attended by several million young sportspeople who competed during school, borough, commune, municipal, regional, district and provincional spartakiads. The finals of the 1st NYS were held in 21 sports: boxing, sport acrobatics, sport gymnastics, judo, canoeing, road cycling, track cycling, men’s and women’s basketball, athtletics, archery, football, men’s and women’s handball, men’s and women’s volleyball, swimming, weightlifting, shooting sport, fencing, tennis, rowing, classical and freestyle wrestling and sailing.
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
author
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
References
 • Bakota D., Joachim Halupczok jako legenda polskiego kolarstwa – od sukcesów do tragicznego finału kariery sportowej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2015, t. 14, nr 2, s. 143–152; http://dx.doi.org/10.16926/kf.2015.14.22.
 • Gaj J., Wychowanie fizyczne i sport w Polsce Ludowej, Warszawa 1987. Gaj J., Woltmann B. (red.), Zarys historii sportu w Polsce 1867–1997, Gorzów Wlkp. 1999.
 • Kruk M., Działalność Zrzeszenia Sportowego Szkolnictwa Zawodowego „Zryw” w Polsce w latach 1953–1957, [w:] Nowak L., Urban R. (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 11, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 239–250.
 • Księga sportu polskiego 1944–1974, Warszawa 1975. Mała encyklopedia sportu L–Ż, t. 2, Warszawa 1987.
 • Nowakowski A., Zarządzanie kulturą fizyczną w Polsce w latach 1944–2001. Studium historyczno-porównawcze, Rzeszów 2005.
 • Pasko A., Sport wyczynowy w polityce państwa 1944–1989, Kraków 2012.
 • Szymański L., Kultura fizyczna i turystyka w polityce Polski Ludowej 1944– 1989, Wrocław 2004.
 • Płomiński A., Bakota D., Uczestnictwo zawodników Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w letnich igrzyskach olimpijskich w latach 1976–1988, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2016, t. 15, nr 4, s. 133–144; http://dx.doi.org/10.16926/kf.2016.15.36.
 • Płomiński A., Sport w województwie sieradzkim w latach 1975–1998, Częstochowa 2015.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1c00271-7780-45d2-bea2-cb5ac7844b79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.