PL EN


2015 | 2(92) | 13-20
Article title

Zrównoważone osiedla mieszkaniowe w formule cohousing’u

Content
Title variants
EN
Sustainable Housing Communities in the Cohousing Formula
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł syntetycznie przedstawia ideę osiedli mieszkaniowych realizowanych przez mieszkańcówużytkowników w systemie cohousing’u – kooperatyw mieszkaniowych. Omówiono specyfikę kooperatyw i zasady, jakie muszą spełniać aby zostały uznane za osiedla cohousing’owe, a więc samorządne, oddolnie realizowane i zarządzane w sposób niezarobkowy, sprzyjające kreowaniu więzi społecznych między mieszkańcami, tworzące spójną społeczność. Idea cohousing’u współcześnie obejmuje także realizację osiedli domów zrównoważonych lub energooszczędnych i proekologicznych a same społeczności w dużym stopniu wypełniają specyfikę społeczności zrównoważonych. Cohousing także wpisuje się we współczesne trendy ograniczania konsumpcji (degrowth), które także są ze swej istoty proekologiczne. W opracowaniu także zwrócono uwagę na polskie uwarunkowania tworzenia takich osiedli oraz bariery, głównie prawne i mentalnościowe (braki w kapitale społecznym).
EN
The paper briefly describes the idea of cohousing communities built and managed by their owners and residents. The Author introduces special features of cohousing, which distinguish it from other forms of housing, i.e. non-profit construction and management by owners-users, creation of the sense of a community and strong social ties. It has been emphasized that the concept of cohousing incorporates realization of ustainable and ecological houses as well as sustainable communities, and is part of contemporary economic and social trends of limiting consumption – degrowth. The paper includes an analysis of conditions facilitating more extensive realization of housing in this formula in Poland as well as barriers, especially legal and mental ones – lack of social capital required to create close and cooperating cohousing communities.
Year
Issue
Pages
13-20
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
References
 • Abu-Gazzeh T., Housing layout, social interaction and the place of contact in Abunuseir, Jordan, “Journal of Environmental Psychology”, 1999, vol. 19.
 • Åhman H., Social sustainability – society at the intersection of development and maintenance, “Local Environment”, 18(10), 2013.
 • Belniak S., Głuszak M., Zięba M., Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Birchall J., Building communities the Co-operative way, London: Routledge&Kegan Paul, 1988.
 • Cohousing Krakow, <https://www.facebook.com/groups/cohousingkrakow/>.
 • Cohousing, <http://www.connexions.org/CxLibrary/Docs/CxP-cohousing.htm#cite_note-4>.
 • Cohousing. Ile to kosztuje?, <http://cohousing.pl/784/>.
 • Czapiński J., Polska - państwo bez społeczeństwa, „Nauka” 1/2006.
 • Daszyńska-Golińska Z., Poprzez kooperatywy do przyszłego ustroju, Biblioteka Robotnicza, Łódź 1917.
 • Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków., Raport pod red. J. Czapińskiego i T. Panka, Warszawa 2014.
 • Dobrzyński W., Kooperatywy mieszkaniowe: wskazówki praktyczne. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, 1921.
 • Gans H.J., The Levittowners, New York, 1967.
 • Gehl J., Life Between Buildings: Using public space, New York: Van Nostrand Reinhold Co., 1987.
 • Georgescu-Roegen N., Energy and economic myths: institutional and analytical economic essays Elmsford, NY, United States: Pergamon Press, Inc; 1976.
 • Georgescu-Roegen N., The entropy law and the economic process, CambridgeMass: Harvard University Press, 1971.
 • Georgescu-Roegen N., The steady state and ecological salvation: a thermodynamic analysis, “Bioscience” 1977, 27(4).
 • Habitat 3.0 Project of Independent Sustainable Development Settlement, <http://habitatus.pl/; https://www.facebook.com/Habitat30?fref=nf>.
 • Kallis G., In defence of degrowth, “Ecological Economics”, 70(5), 2011.
 • Kallis G., Kerschner C. & Martinez-Alier J., The economics of degrowth, “Ecological Economics”, 84, 2012.
 • Kinowska Z., Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Socio-Economic Infos (Infos zagadnienia społeczno-gospodarcze), issue: 22/2012.
 • Kwon S., Adler P. S., Social Capital: Maturaytion of a Field of Research, “Academy of Management Review”, 39(4), 2014.
 • Lietaert M., Enabling degrowth at the neighbourhood level. Analysis of the cohousing movement, 2008.
 • Lietaert M. Cohousing’s relevance to degrowth theories, “Journal of Cleaner Production”, 18(6), 2010.
 • McCamant K., Durrett C., Cohousing: A Contemporary Approach to Housing Ourselves, Berkeley, Ca.: Ten Speed Press, 1994, <http://www.connexions.org/CxLibrary/Docs/CxP-Cohousing.htm#cite_note-5>.
 • Precker J. Similarity in valuing as a factor in the selection of peers and near authority figures, Journal of Abnormal and Social Psychology, 1952, vol. 47.
 • Pretty J., Ward H., Social Capital and the Environment. World Development, 29(2), 2001.
 • Sekulova F., Kallis G., Rodríguez-Labajos B., & Schneider F., Degrowth: from theory to practice. Journal of Cleaner Production, 38, 2013.
 • The Cohousing Association of the United States. (2014). The 6 Defining Characteristics of Cohousing.
 • The cohousing directory, <http://www.cohousing.org/directory>.
 • Williams J., Designing Neighbourhoods for Social Interaction: The Case of Cohousing, “Journal of Urban Design”, 10(2), 2005.
 • Williams J., Sun, surf and sustainable housing—cohousing, the Californian experience, “International Planning Studies”, 10(2), 2005.
 • Williams J., Predicting an American future for cohousing, “Futures”, 40(3), 2008.
 • Zieba M., Belniak S., Gluszak M., Demand for sustainable office space in Poland: the results from a conjoint experiment in Krakow, “Property Management”, Vol. 31 Issue 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1c33f79-7a91-4cb7-8663-bf53f10ab7c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.