PL EN


Journal
2017 | 28 | 197-206
Article title

Przekształcenia funkcji turystycznej Jeleniej Góry i miast powiatu jeleniogórskiego

Title variants
EN
Transformations of the tourist function of Jelenia Góra and the cities in Jelenia Góra County
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Miasto Jelenia Góra oraz leżące w powiecie jeleniogórskim Szklarska Poręba, Karpacz, Kowary i Piechowice ulokowane są w atrakcyjnej turystycznie południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. W artykule dokonana została analiza przekształceń w strukturach funkcjonalnych tych miast, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w zakresie pełnionych przez nie funkcji turystycznych. Przeprowadzone zostały badania nad wielkością, strukturą i zmianami zatrudnienia. Badania wykonano na gruncie teorii bazy ekonomicznej, przy wykorzystaniu dwóch mierników – wskaźnika nadwyżki pracowników (WNP) i współczynnika specjalizacji Florence’a (WSF). Wyniki mogą być przydatne w planowaniu rozwoju i w zarządzaniu miastem.
EN
The City of Jelenia Góra and the cities located in Jelenia Góra County, that is Szklarska Poręba, Karpacz, Kowary and Piechowice, are situated in an attractive, in terms of tourism, south-western part of Lower Silesia region. The article presents an analysis of the transformations in the functional structures of these cities, with particular emphasis on the changes occurring in the tourist functions they perform. The conducted research covered employment size, structure and changes. The research was carried out on the background of the theory of economic base using two indicators – surplus employee ratio (SER) and Florence’s coefficient of specialization (FCS). The study can be useful in development planning and in city management.
Journal
Year
Issue
28
Pages
197-206
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
References
 • Blair J.P., 1991, Urban & regional economic, Richard D. Irwin, Boston.
 • Dziewoński K., 1967, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, IG PAN, Warszawa. Prace Geograficzne 63.
 • Gałązka A., 2017, Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego – wybrane teorie, czynniki i bariery rozwoju regionalnego, „Studia BAS” nr 1(49), s. 9–61.
 • Grosse T.G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 1(8).
 • Kachniarz M., 2014, Prymusi i maruderzy – aktywność inwestycyjna gmin dolnośląskich, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 367, s. 112–118.
 • Kazak J., Pilawka T., 2013, Convergence of the socio-economic development level of rural and semi-urban communes in Lower Silesia, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” nr 15(4), s. 202–207.
 • Kulczyk-Dynowska A., 2013, Inwestycje infrastrukturalne Karkonoskiego Parku Narodowego a zrównoważony rozwój obszaru, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 297, s. 209–214.
 • Piętak Ł., 2014, Przegląd teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 5(306), s. 5–28.
 • Przybyła K., 2011, Przekształcenia funkcji turystycznej w niektórych miastach powiatu jeleniogórskiego – wybrane aspekty, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 157, s. 894–902.
 • Przybyła K., 2016, Wpływ Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości na rozwój Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 418, s. 285–293.
 • Przybyła K., Kazak J., 2015, The transformation of the tourism function of the selected Jelenia Góra county areas, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 4(32), s. 183–191.
 • Przybyła Z., Przybyła K., 2011, The transformations in the functional structure of Jelenia Góra, [w:] Hradec Economic Days 2011. Economic development and management of regions, p. 2, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, s. 239–244.
 • Przybyła Z., Przybyła K., 2014, Transformation of the economic base of a town – the case study of JeleniaGóra, [w:] Hradec Economic Days 2014. Economic eevelopment and management of regions, p. 4, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, s. 208–214.
 • Richardson H.W., 1973, Regional growth theory, Macmillan, London.
 • Słodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Świąder M., Szewrański S., Kazak J., 2016, Spatial-temporal diversification of poverty in Wroclaw, „Procedia Engineering” Vol. 161, s. 1596–1600.
 • Twardzik M., 2016, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w województwie śląskim (studium przypadku – gmina Gorzyce), „Studia KPZK PAN” nr 167, s. 105–123.
 • Województwo dolnośląskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2016, 2016, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1c7fbdd-2c35-442d-abf9-7d44a13619d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.