PL EN


2012 | 6 | 77-92
Article title

Powstanie i rozwój gorzowskiego subregionu periodycznej komunikacji medialnej (1945–1989)

Content
Title variants
EN
GORZOW SUBREGION OF PERIODICAL MEDIA COMMUNICATION (1945–1989)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Subregion periodycznej komunikacji medialnej stanowi istotny składnik krajowego systemu medialnego. W polskich warunkach powstanie subregionów medialnych można wiązać z decyzją o podziale administracyjnym kraju na 49 województw. Decyzja ta pozwoliła na rozwój lokalnej prasy na tych obszarach, które do tej pory uzależnione były od mediów regionalnych. Równie ważną rolę w budowie i rozwoju subregionów medialnych odegrała aktywność lokalnych społeczności, od której to wychodziły najważniejsze inicjatywy na rynku mediów. Te dwa czynniki, a więc działalność lokalnych elit kulturalnych oraz wsparcie władz doprowadziły do wytworzenia m.in. gorzowskiego subregionu periodycznej komunikacji medialnej, którego pierwsza faza rozwoju przypadła na lata 1975–1989.
EN
A subregion of periodical media communication comprises an important part of every national media system. In Poland, the creation of such subregions can be linked to the decision about the administrative division of the country into 49 voyvodships. This decision sparked the development of the local press in those territories that until then had been dependent on the regional media. Equally important role in the creating and development of media subregions was played by the activity of local residents who were responsible for the most important initiatives in the local media market. These two elements, that is the activity of local cultural elites and the support of the authorities led to the creating of Gorzów subregion of periodical communication whose first phase of development took place in the years 1975–1989.
Year
Volume
6
Pages
77-92
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-5496
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1d7c98f-1cc8-47e2-a98e-fa62be858471
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.