PL EN


2016 | 10 | 1 | s. 65-79
Article title

Wcielenie wiecznego Słowa –Rzeczywistość historyczna i zbawcza

Content
Title variants
EN
The incarnation of the eternal Word – The historical and redemptive reality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Liczne są korzyści wynikające z wcielenia” – stwierdza św. Tomasz z Akwinu i niektóre z nich ze znawstwem wylicza (Summa theologiae III, q. 1, a. 2). Mając na uwadze ten fakt, który potwierdza zarówno liturgia, jak i wielorakie doświadczenie chrześcijańskie, warto poświęcać ciągle na nowo refl eksję teologiczną tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Korzyści, które nieustannie odnosi człowiek dzięki temu wydarzeniu, nie mogą pozostawać zakryte i nie można się do nich banalnie przyzwyczajać. Stąd też powracamy tutaj do tej tajemnicy „Słowa, które stało się ciałem”, opartej na cudzie sprawionym przez Boga i wydarzeniu poświadczonym w historii.
EN
The incarnation of the eternal Word is fi rst and foremost an event “for man”. To be able to keep this conviction in mind and to preach it successfully, constantly discovering yet hidden advantages, it requires more and more profound theological grasp of the incarnation of the Son of God, since only then it is possible to see its full anthropological perspective. Therefore, in this article we focus on certain Christological tendencies which diminish historicalness of the incarnation of the Word of God. Against this background we go back to the fundamental fact for Christian faith, namely that “the Word became fl esh”. It poses a question of personal identity of Christ-Word, which is seen in the light of Christological doctrine elaborated by the consecutive councils of the undivided Church. The idea of this doctrine is that we believe in the Word of life. Finally, a question has to be asked whether the mystery of the incarnation of the Word is worthy of belief and how it affects our life if we accept it. The crucial matter is to accentuate the fact that the mystery of the incarnation of the eternal Word belongs to both the historical and redemptive reality.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
s. 65-79
Physical description
Contributors
 • profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, janusz.królikowski@upjp2.edu.pl
References
 • Balthasar H. U. von, Verbum caro. Skizzen zur Theologie I, Einsiedeln 1960.
 • Barth K., Die Menschlichkeit Gottes, Zollikon–Zürich 1956.
 • Benedetti U., Il Vangelo secondo Giovanni alla fi ne dell’epoca moderna. Fede cristiana come interpretazione del senso, Milano 1994.
 • Bultmann R., Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze, t. 1, Tübingen 1958.
 • Bultmann R., Teologia del Nuovo Testamento, Brescia 1985.
 • Conzelmann H., Grundriss der Theologie des Neuen Testaments, München 1976.
 • Człowieczeństwo Boga, red. A. Proniewski, A. Dębski, Białystok 2013.
 • Dola T., Teologia misteriów życia Jezusa, Opole 2002.
 • Dupont J., Essais sur la christologie de St. Jean, Bruges 1961.
 • Feuillet A., Le prologue du quatrième Évangile, Pris 1968.
 • Gagey H.-J., Jésus dans le théologie de Bultmann, Paris 1993.
 • Góźdź K., Jesus Christus als Sinn der Geschichte bei Wolfhart Pannenberg, Regensburg 1988.
 • Jenni E., Westermann C., Dizionario teologico dell’Antico Testamento, t. 1, Torino 1978.
 • Kasper W., Teologia e Chiesa, Brescia 1989.
 • Kierkegaard S., O chrześcijaństwie, tłum. A. Szwed, Kęty 2011.
 • Kośla R. H., Tajemnica wcielenia we współczesnej refl eksji chrystologicznej. Marcello
 • Bordoni, Walter Kasper, Karl Rahner medytują nad zbawczym wydarzeniem Chrystusa, Kalwaria Zebrzydowska 2001.
 • Królikowski J., „Wcielenie Słowa – przebóstwienie człowieczeństwa”. Elementy patrystycznej
 • teologii przebóstwienia, „Vox Patrum” 20 (2000), t. 38–39, s. 367–379.
 • Królikowski J., Syn Boży i nasz Zbawiciel. Studia chrystologiczne, Kraków 2014, Ministerium Expositionis, t. 1. Latourelle R., Teologia della rivelazione, Assisi 1970.
 • Lubac H. de, Paradoksy i Nowe paradoksy, tłum. M. Rostworowska-Książek, Kraków 1995.
 • Lubac H. de, Słowo Boga w historii człowieka, tłum. B. Czarnomska, Kraków 1997.
 • Myth of God Incarnate, ed. J. Hick, London 1977.
 • Mędala S., Chrystologia Ewangelii św. Jana, Kraków 2001.
 • Mędala S., Ewangelia według świętego Jana, rozdziały 1–12, Częstochowa 2010, Nowy Komentarz Biblijny, Nowy Testament, t. 4/1.
 • Mollat D., Introduction à l’etude de la christologie de saint Jean, Romae 1970.
 • O’Collins G., Incarnation, London–New York 2002.
 • Panimolle S. A., Il dono della Legge e la Grazia della Verità, Roma 1973.
 • Pannenberg W., Grundzüge der Christologie, Gütersloh 1964.
 • Pasquetto V., Incarnazione e comunione con Dio. La venuta di Gesù nel mondo e il suo ritorno al luogo di origine secondo il IV vangelo, Roma 1983.
 • Potterie I. de la, La vérité dans saint Jean, t. 1: Le Christ et la vérité. L’Esprit et la vérité, Rome 1977.
 • Potterie I. de la, Studi di cristologia giovannea, Genova 1992.
 • Ratzinger J., Opera omnia, t. 6/2: Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii, tłum. W. Szymona, Lublin 2015.
 • Segalla G., La cristologia del Nuovo Testamento, Brescia 1985.
 • Sesboüé B., Jezus Chrystus na obraz ludzi. Krótki przegląd przedstawień Jezusa na przestrzeni historii, tłum. P. Rak, Kraków 2006.
 • Schönborn Ch., Boże Narodzenie. Mit staje się rzeczywistością, tłum. W. Szymona, Poznań 1998.
 • Szymik J., O cudzie Wcielenia, czyli o tym, że Bogu i człowiekowi cudownie jest być razem, Katowice 2000.
 • Szymik J., W światłach Wcielenia. Chrystologia kultury, Ząbki 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1dfcd71-feab-47d0-8958-0e359792fd76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.