PL EN


2018 | 4 | 35-50
Article title

Zakazana reklama aptek

Content
Title variants
EN
Prohibited pharmacy advertising
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł pt. Zakazana reklama aptek ma na celu analizę przepisów prawnych dotyczących tytułowego zagadnienia. Zgodnie z dyspozycją art. 94a ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Z uwagi na fakt, że powyższy przepis od początku obowiązywania budził i nadal budzi kontrowersje, dokonano analizy tego przepisu w świetle widzenia orzecznictwa sądów. Rozważaniom poddano zakres dopuszczonej reklamy aptek ukształtowany na bazie orzecznictwa. Omówiono pojęcie apteka i punkt apteczny oraz metody i formy zakazanej reklamy aptek. Przedmiotem zainteresowania był także cel wprowadzenia zakazu reklamy aptek, jak i kary przewidzianej za naruszenie omawianego zakazu. Wskazano na relacje zachodzące pomiędzy obowiązkami nałożonymi na farmaceutów a nałożonym zakazem reklamy aptek. Sformułowano poglądy de lege ferenda w przedmiotowym temacie.
EN
Article on Prohibited advertising of pharmacies is aimed at analyzing the legal provisions regarding the title of play. In accordance with the instruction of art. 94a paragraph 1, para. 2 and par. 3 of the Act of 6 September 2001. Pharmaceutical Law, advertising of pharmacies and pharmacy points and their activities is prohibited. It is not advertising information about the location and working hours of the pharmacy or pharmacy point. Due to the fact that the above‑mentioned regulation raised and continues to be controversial from the very beginning, the analysis of this provision was made in the light of the judicial decisions. The scope of allowed advertising for pharmacies shaped on the basis of court decisions was considered. The concept of pharmacies and a pharmacy point as well as the method and form of prohibited pharmacy advertising are discussed. The object of the interest was also the objective of prohibiting the advertising of pharmacies, as well as the penalties provided for violating the prohibition in question. The relationship between duties imposed on pharmacists and the imposed advertising ban on pharmacies was indicated. De lege ferenda views were formulated in this topic.
Year
Issue
4
Pages
35-50
Physical description
Dates
published
2018
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-6961
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1e1edaf-9092-4ab5-b123-fcb51f56c060
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.