PL EN


2010 | 2/3(9/10) | 218-236
Article title

Zagadnienie polskich granic w działalności Ministerstwa Prac Kongresowych oraz Biura Prac Kongresowych 1940–1948

Content
Title variants
EN
The issue of the Polish borders in the activity of the Ministry of Congress Work and the Office of Congress Work 1940-1948
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Poland’s location and history have often brought up the issue of its borders. During World War II and just after its end the issue became topical again. Interna­tional diplomacy had to undertake the task of deciding about the futurę of Germany yet another time in the firsthalf of the 20th century. The issue of new borders was integral part of this decision and one of its basie elements. Poland being perforce directly affected by the border decisions wanted to participate actively in the work on the preparation of the possible futurę peace treaty with the western neighbour. Special institutions were established for this purpose. Within the Polish government- in-exile the Ministry of Congress Work conducted its activity and after the war was over the new Polish authorities formed the Office of Congress Works. Presenting the details of border decisions concerning Poland or Germany which were the result of the war is not the aim of this article. It is aimed at showing the visions of these borders which were developed in these two Polish institutions in two different political realities. Both the Ministry of Congress Work and the Office of Congress Work produced a large number of studies concerning the futurę borders. They were prepared by experts connected with various research institutions as well as columnists, military men and politicians.
Year
Issue
Pages
218-236
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Borodziej W., Polski projekt układu pokojowego z Niemcami [w:] Historia i współczesność. Księga pamiątkowa poświęcona prof. Marianowi Wojciechowskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. E. Frącki, B. Woszczyński, Warszawa 1987, s. 292-292
 • Dobrzycki W., Granica zachodnia w polityce polskiej 1944-1947, Warszawa 1974.
 • Duraczyński E., Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945, Warszawa 1993, s. 198-202, 212-213.
 • Jarząbek W., Polska wobec problemu podpisania traktatu pokojowego z Niemcami po II wojnie światowej. Prace przygotowawcze w latach 1945-1962 [w:] Zakończenie II wojny światowej. Polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945-2005, red. M. Nu¬rek, Gdańsk 2006, s. 153-154.
 • Kącka K., Likwidacja Prus - w opinii polskich środowisk politycznych, naukowych i publicystycznych [w:] Konferencja „Od Westerplatte do Norymbergii. Druga wojna światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji" w Muzeum Stutthof (2-5 września 2009 r.), red. P. Chruścielski, M. Owsiński, Sztutowo 2009, s. 152-159.
 • Kącka K., Polskie tezy w kwestii przyszłości Niemiec do projektu traktatu pokojowego po II wojnie światowej [w:] Niemcy w XXI wieku. Wybrane problemy polityczne i społeczne. Szkice historyczne i politologiczne, red. M. M. Kosman, S. Sadowski, Bydgoszcz 2009, s. 209-236.
 • Kącka K., Stanowisko Polski w sprawie Niemiec na konferencji zastępców ministrów spraw zagranicznych w Londynie. Styczeń-luty 1947 roku [w:] Nad Bałtykiem. W krę¬gu polityki, gospodarki problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu, red. Z. Karpus, J. Kłaczków, M. Wołos, Toruń 2005, s. 589-602.
 • Klafkowski A., Podstawy prawne granicy Odra-Nysa na tle umów: jałtańskiej i poczdamskiej, Poznań 1947.
 • Krautkramer E., Deutsche Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine Darstellung der Entwicklung von 1945bis 1949 mit Dokumenten, Hildesheim 1962.
 • Labuda G., Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych, Poznań 1974, s. 284-285.
 • Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, oprać. M. K. Kamiński, J. Tebinka, Warszawa 1999, s. 268.
 • Pasierb B., Polskie prace przygotowawcze do Traktatu Pokojowego z Niemcami 1916-1948. Instytucje - ludzie - problemy, Wrocław 1996, s. 209-212, 249.
 • Pasierb B., Profesor dr Stanisław Hubert w roli eksperta do spraw niemieckich, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1994, nr 1-2, s.118-119, 127.
 • Putrament J., Pół wieku, t. 3, Zagranica, Warszawa 1969, s. 22.
 • Seyda M., Poland and Germany and the post war reconstruction of Europe, London 1942, s. 10-26.
 • Sprawa polska 1944-1945. Wybór źródeł, oprać. B. Polak, Koszalin 1995, s. 418¬-420;
 • Sułek J., Stanowisko rządu NRF wobec granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej (1949-1966), Poznań 1969.
 • Ślusarczyk J., Stosunki polsko-sowieckie 1939-1945, Toruń 2000, s. 260-262.
 • Wagner W., Die Entscheidung de Oder - Neisse - Linie in den diplomatischen Verhandlungen wahrend des Zweiten Weltkrieges, Stuttgart 1964.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1e5ba79-b16a-4b52-ae15-3e5f1d0df7b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.