PL EN


2018 | 518 | 136-148
Article title

Przedsiębiorczość jako sfera zmiany rewitalizacyjnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na zagadnieniu przedsiębiorczości lokalnej jako obszaru działań rewitalizacyjnych. Przedstawiono w nim wyniki badań ilościowych nad rewitalizacją w Polsce. Głównym celem pracy jest prezentacja opinii przedstawicieli gminnej władzy wykonawczej na temat roli przedsiębiorczości w procesie rewitalizacji. Artykuł dotyczy przede wszystkim zagadnień włączania przedsiębiorców w planowanie i realizację procesu rewitalizacji oraz orientacji gospodarczej w wyznaczaniu kierunków zmiany rewitalizacyjnej. Podstawowa konkluzja jest taka, iż władze gminne na poziomie deklaratywnym dostrzegają ważność gospodarczego wymiaru rewitalizacji. Przedsiębiorcy to istotni partnerzy w procesach projektowania odnowy obszarów zdegradowanych, jednak ich zaangażowanie w konsultacje społeczne dla potrzeb rewitalizacji jest postrzegane jako trudne w realizacji, co skutkuje niewielkim ich udziałem w pracach komitetów rewitalizacji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1e907ae-74c7-41bb-81d1-3a725ef713be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.