PL EN


2018 | 505 | 66-80
Article title

Odpowiedzialność społeczna jako kryterium oceny wstępnej i okresowej dostawców

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności jako kryterium oceny wstępnej i okresowej dostawców. W ostatnim czasie można zauważyć, iż coraz więcej przedsiębiorstw (a zwłaszcza międzynarodowych koncernów), wdrażając swoje strategie oparte na idei zrównoważonego rozwoju, ocenia i kwalifikuje swoich dostawców, kierując się standardami etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej. W artykule przeanalizowano wymagania stawiane przez koncerny międzynarodowe swoim dostawcom w zakresie wdrażania elementów koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Podmioty gospodarcze będące nabywcami nie ograniczają się wyłącznie do stawiania rygorystycznych wymagań dostawcom. Wiele koncernów międzynarodowych oferuje swoim dostawcom specjalne programy wsparcia w zakresie wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1eb0e6b-25c3-42d7-b087-128d90ff93cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.