PL EN


2018 | 541 | 225-234
Article title

Ewolucja underwritingu w ubezpieczeniach na życie

Content
Title variants
EN
The evolution of underwriting in life insurance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Underwriting jest procesem mającym wpływ na wdrażanie założonych strategii ubezpieczeniowych co do jakości portfela i adekwatności składki, rentowność produktów, a w konsekwencji oddziałuje również na koszty i wypłacalność całego zakładu ubezpieczeń. W artykule, na podstawie analizy źródeł literaturowych, przedstawiono ewolucję procesu underwritingu. Zaprezentowano zmiany, jakie zaszły w underwritingu od XIX wieku do czasów współczesnych. Wskazano postęp cyfryzacji i wykorzystanie aplikacji mobilnych, które dają nowe możliwości oceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie.
EN
Underwriting is a process that has an impact on the insurance strategies implementation as to the quality of the portfolio and the adequacy of the premium, and the profitability of products. It consequently also affects the cost and solvency of insurance company.The purpose of the paper is to analyse and to present the evolution of underwriting in life insurance. The changes from XIX century to the present in the underwriting process were presented. The progress of digitalization and the use of mobile applications that give new opportunities for risk assessment in life insurance are indicated.
References
 • Accenture Technology Vision for Insurance 2018.
 • Błajda J., Barnaś E., Pieniążek A., 2017, Rola mobilnych aplikacji medycznych w profilaktyce wybranych chorób. Praca poglądowa. Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet
 • Rzeszowski, Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.
 • Brackenridge R.D.C., Croxson R.S., Mackenzie B.R. (red.), 2006, Non Physical Underwriting Factors, [w:] Brackenridge’s Medical Selection of Life Risks, wyd. 5, Palgrave Macmillan, New York.
 • Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce 2018, raport Accenture i Polskiej Izby Ubezpieczeń.
 • Doan O. (red.), 1996, Ubezpieczenia życiowe, Poltext, Warszawa.
 • Dynamic Digital Consumers. Ever-changing expectations and technology intrigue, 2017, Accenture.
 • Gąsiorkiewicz L., Monkiewicz J. (red.), 2010, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, tom 2, Zastosowania, Poltext, Warszawa.
 • Grabiec R., 2007, Ubezpieczenia w teorii i praktyce, część II, Ubezpieczenia gospodarcze i zdrowotne, wyd. 2, Częstochowa.
 • Guzel Z., Fal D., Lipka A. (red.), 2013, Medycyna ubezpieczeniowa − underwriting, orzecznictwo, ubezpieczenia zdrowotne, Wydawnictwo Poltext.
 • Guzel-Szczepiórkowska Z., Visnan J., 1996, Ocena ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, [w:] Ubezpieczenia życiowe, red. O. Doan, Poltext, Warszawa.
 • Hadyniak B., Monkiewicz J. (red.), 2010, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, tom 1, Podstawy, Wydawnictwo Poltext.
 • Handschke J., Monkiewicz J. (red.), 2010, Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Poltext.
 • Jedynak P., 2003, Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i praktyki, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Jedynak P., 2000, Underwriting jako funkcja firmy ubezpieczeniowej, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3/4, s. 17.
 • Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93.
 • Krawczyk M., 2004, Problem asymetrii informacji na rynku ubezpieczeniowym, Decyzje, nr 1.
 • Łańcucki J., 2018, Klient na cyfrowym rynku ubezpieczeniowym, Prawo Asekuracyjne, 2(95).
 • Leimberg R.J., Doyle Jr R.J. (red.), 2007, How to Estimate the Insurance Need w Life Insurance Planning, 4 ed., The National Underwriter Company, Erlangen KY.
 • Monkiewicz J. (red.), 2000, Podstawy ubezpieczeń, tom 1, Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa 2000.
 • Monkiewicz J., 2001, Podstawy ubezpieczeń, tom 2, Produkty, Poltext, Warszawa.
 • Ronka-Chmielowiec W. (red.), 2002, Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa.
 • Ronka-Chmielowiec W. (red.), 2016, Ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sangowski T. (red.), 2002, Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań.
 • Śliwiński A., 2002, Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy – budowa i optymalizacja, Poltext, Warszawa.
 • Śliwiński A., 2012, Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność ubezpieczeń na życie. Popyt − ryzyko − zysk, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Śliwiński A., Michalski T., Roszkiewicz M., 2013, Demand for Life Insurance − An Empirical Analysis in the Case of Poland, The Geneva Papers.
 • Stroiński E., 2003, Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa.
 • Sułkowska W., 2007, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Szczepańska M., 2008, Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszwa.
 • Szumlicz T., 2002, Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze, [w:] Problemy i kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 22 marca.
 • Vaughan E.J., 1982, Fundamental of Risk and Insurance, New York.
 • Wertheimer E., 2006, Underwriting: The Poetics of Insurance in America 1722-1872, Stanford University Press.
 • Zapart T., 2015, Rola underwritingu w ubezpieczeniach komunikacyjnych floty pojazdów – aspekty praktyczne, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, nr 11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1ee96fd-43f9-44ec-8f94-ff5e0adb882e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.