PL EN


2019 | 1(23) | 89-103
Article title

O teatrze wilamowskim

Content
Title variants
EN
On Wilamowicean theatre
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper dedicated to the phenomenon of Wilamowicean theatre is com-posed of two parts presenting a different research approach. A review written by a literature scholar of the latest performance in the Wilamowicean repertoire serves as the basis for commentary built around it by a sociolinguist, dedicated to the situation of the Wilamowicean language, its history and revival. The paper also presents other processes of revival of minor languages using theatrical tools.
Contributors
 • Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University, Hokkaido, Japonia, wicher@amu.edu.pl
 • Katedra Orientalistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska
References
 • Anders H., 1933, Gedichte von Florian Biesik in der Mundart von Wilamowice, Kraków.
 • Andrason A., 2010, Expressions of Futurity in the Vilamovicean Language”, “Stellenbosch Papers in Linguistics”, no. 40.
 • Andrason A., 2011, Vilamovicean verbal system – Do the Preterite and the Perfect mean the same?, “Linguistica Copernicana”, no. I (5).
 • Bazielich B.M., 2001, Strój wilamowicki. Atlas polskich strojów ludowych, cz. 5, Małopolska, Wrocław.
 • Boal A., 1975, Teatro do oprimido e outras poéticas políticas, Rio de Janeiro.
 • Chromik B., Wicherkiewicz T., 2014, „Wilamowski / Wymysiöryś”. Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej – Baza dokumentacji zagrożonych języków, on-line: http://inne- jezyki.amu.edu.pl/Front end/Language/Details/10 [dostęp: 20.11.2018].
 • Driskill Q., 2003, Mothertongue: Incorporating Theatre of the Oppressed into Language Restoration Movements”, in: Reyhner J. et al., ed., Nurturing Native Languages, Flagstaff.
 • Fic M., Krzyżanowski L., Meus K., 2018, Wilamowice 1818–2018. Miasto i ludzie, Bielsko- Biała.
 • Freire P., 1970, Pedagogia do oprimido, New York.
 • Gara J., 2003, Zbiór wierszy o wilamowskich obrzędach i obyczajach oraz Słownik języka wilamowskiego, Wilamowice, tekst on¬ line: https://pl.wikisource.org/wiki/Zbi%C3%B3r_wierszy_o_wila mowskich_obrz%C4%99dach_i_obyczajach_oraz_S%C5%82ownik_j%C4%99zyka_wila mowskiego [dostęp: 20.11.2018].
 • Gara J., 2007, „Wymysöjer śtytła” – Miasteczko Wilamowice oraz jego osobliwości zawarte w zbiorze piosenek wilamowskich Józefa Gary, Wilamowice, tekst on-line: https://pl.wikisource. org/wiki/%E2%80%9EWymys%C3%B6jer_%C5%9Btyt%C5%82a%E2%80%9D_%E2%80%93_miasteczko_Wilamowice_oraz_jego_osobliwo%C5%9Bci_zawarte_w_zbiorze_piosenek_wilamowskich_J%C3%B3zefa_Gary [dostęp: 20.11.2018].
 • Kadłubek Z., 2008, Listy z Rzymu, Katowice.
 • Kleczkowski A., 1920, Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji. Fonetyka i fleksja, Kraków.
 • Kleczkowski A., 1921, Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji. Składnia (szyk wyrazów), Poznań.
 • Król T., 2009, Strój wilamowski, Wilamowice.
 • Król T., 2014, Ginący język i kultura Wilamowic, w: Nijakowski L., red., Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych. Konferencja, Warszawa, tekst on¬ line: http://orka. sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/988B9C60C56984A1C1257D50003FEDCD/$file/Jezyki_zagrozone.pdf [dostęp: 20.11.2018].
 • Król T., 2016, Czym jest dla dzisiejszych Wilamowian język wilamowski? Różne funkcje, różne postawy językowe, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 55.
 • Król T., 2019, Życie ze śmiercią języka – Pisanie jako rodzaj terapii. Przypadek wilamowski – mój przypadek, w: Jarosz A., Wicherkiewicz T., red., Mikroliteratury. Literatura w językach mniejszości etnicznych, „Litteraria Copernicana” [w druku].
 • Lasatowicz M.K., 1992, Die deutsche Mundart von Wilamowice zwischen 1920 und 1987, Opole.
 • Majerska J., 2014, Wymysiöejer fibl, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, tekst on-line: http://www.revitalization.al.uw.edu.pl/eng/Wymysorys/68/87/wymysioejer-fibl [dostęp: 20.11.2018].
 • Majewicz A.F., 2012, Polska „zagadka CIA”: „native speaker” do zredefiniowania, w: Rancew- Sikora D. i in., red., O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne, Gdańsk.
 • Majewicz A.F., red., 1991, Florian Biesik’s Poems in Wymysojerysh (the Smallest Literature in a Minority Language in Poland), Stęszew.
 • Morciniec N., 1995, Zur Stellung des deutschen Dialekts von Wilmesau/Wilamowice in Südpolen, in: Keil G., Menzel J.J., Hrsg., Anfänge und Entwicklung der deutschen Sprache im mittelalterischen Schlesien, (Schlesische Forschungen 6), Sigmaringen.
 • Neels R., 2016, Language and Identity in Wilamowice: a Complex History of Language Choices and Language Attitudes, in: Olko J., Wicherkiewicz T., Borges R., ed., Integral Strategies for Language Revitalization, Warsaw, tekst on-line: http://revitalization.al.uw.edu.pl/Content/Uploaded/ Documents/integral-strategies- a91f7f0d- ae2f-4977-8615-90e4b7678fcc.pdf [dostęp: 20.11. 2018].
 • Olko J., Wicherkiewicz T., Borges R., ed., 2016, Integral strategies for language revitalization. Warsaw; tekst on-line: http://revitalization.al.uw.edu.pl/Content/Uploaded/Documents /integral-strategies-a91f7f0d-ae2f-4977-8615-90e4b7678fcc.pdf [dostęp: 20.11.2018].
 • Ritchie C., 2012, Some Considerations on the Origins of Wymysorys, Sydney, tekst on-line: https://www.academia.edu/8290384/Some_Considerations_on_the_Origins_of_Wymysorys [dostęp: 20.11.2018].
 • Ritchie C., 2014, Ynzer boümmüter, Warszawa, tekst on-line: http://www.revitalization.al.uw. edu.pl/Content/Uploaded/Documents/Ynzerboummuter-a10570de-8558-425b-bffc-9917 d4519533.pdf [dostęp: 20.11.2018].
 • Wicherkiewicz T., 2001, Piśmiennictwo w etnolekcie wilanowskim, w: Barciak A., red., Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, Wilamowice.
 • Wicherkiewicz T., 2003, The Making of a Language. The Case of the Idiom of Wilamowice, Southern Poland, Berlin–New York.
 • Wicherkiewicz T., 2013, Pochodzenie języka wilamowskiego – poglądy i badania, Warszawa, tekst on-line: http://www.revitalization.al.uw.edu.pl/eng/Wymysorys/60/34/pochodzenie-jezyka-wilamowskiego---poglady-i [dostęp: 20.11.2018].
 • Wicherkiewicz T., 2019, Mikroliteratura mikrojęzyka mikrospołeczności – Wilamowice, Fliöra-Flöra i ich literatura, w: Jarosz A., Wicherkiewicz T., red., Mikroliteratury. Literatura w językach mniejszości etnicznych, „Litteraria Copernicana” [w druku].
 • Wicherkiewicz T., Król T., Olko J., 2017, Awakening the Language and Speakers’ Community of Wymysiöeryś, “European Review”, no. 26/1.
 • Wicherkiewicz T., Olko J., 2016, Researching, documenting and reviving Wymysiöeryś – a historical outline, in: Olko J., Wicherkiewicz T., Borges R., ed., Integral Strategies for Language Revitalization, Warsaw, tekst on-line: http://revitalization.al.uw.edu.pl/Content/Upload ed/Documents/integral-strategies-a91f7f0d-ae2f-4977-8615-90e4b7678fcc.pdf [dostęp: 20. 11.2018].
 • Wicherkiewicz T., Zieniukowa J., 2001, Sytuacja etnolektu wilamowskiego jako enklawy językowej, w: Barciak A., red., Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura, oraz społeczeństwo miasta i gminy, Wilamowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d20f267d-e1cf-411f-b94a-5788e0b0d173
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.