PL EN


2014 | 1(5) | 213-228
Article title

The Values of Sacrum and Sanctum in the Lyrics of Polish Religious Songs after 1945

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
The article presents an overview and analysis of a research study of the repertoire of Polish religious songs after 1945. The article aims to present how the religious values of sacrum and sanctum are realized in them through the medium of linguistic and musical means of expression. The author also examines the categories of religious poetry as proposed by Maria Jasińska-Wojtkowska, and considers religious songs as multi-faceted acts of auto- and social communication. A phenomenological perspective adopted by the songs encourages holiness and acts of goodness through the pursuit of God – the supreme value. The article is an original text. Its goal is to demonstrate how the religious values of sacrum and sanctum are realized through the medium of linguistic and musical means of expression in Polish religious songs created after 1945. The author considers religious songs as multi-faceted acts of auto- and social communication. The methods employed by the author are analysis of song lyrics, as well as analysis of selected aspects of the musical component of the songs. The main results are as follows: the analyses reveal that the lyrics of the religious songs are imbued with the values of sacrum and sanctum, expressed through the choice of topics, the words and phrases used, and a type of poetics specific for sacrum. As a consequence, the songs provide vessels for religious values. Moreover, the structures of the songs are such that they include, as their inherent components, the author and the addressee of the values of sacrum and sanctum. The results of the analyses may be employed further as a basis for continued research, in particular in the following areas: reception of religious songs; practical applications of the reception of religious songs, both in pedagogical work and in the context of child education and socialization, especially in terms of religious upbringing and education. The songs encourage holiness and acts of goodness through the pursuit of God, the supreme value. The article also explores the social impact religious songs have on an individual’s attitude to the world and interaction with the religious community. The article’s original contribution consists mainly in the research perspective it applies to the analyses of the research material, i.e. the author’s hermeneutic and phenomenological approach. Moreover, the article’s strong point lies in its comprehensive treatment of songs as both literary and musical works.
Contributors
 • Jagiellonian University in Cracow in Poland
References
 • Bajerowa Irena, O języku współczesnego życia religijnego, „W Drodze”, 9: 1981, No. 9, p. 43-50.
 • Bajerowa Irena, Rola języka we współczesnym polskim życiu religijnym. Wprowadzenie do dyskusji, [w:] O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. tomu Maria Karpluk, Jadwiga Sambor, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1988, p. 9-20, series: (Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zakład Badań nad Literaturą Religijną, vol. 13).
 • Eliade Mircea, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, selection and introduction Marcin Czerwiński, translated by Anna Tatarkiewicz, 2. ed., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, pp. 298.
 • Folklor, sacrum, religia. Praca zbiorowa, ed. Jerzy Bartmiński and Maria Jasińska-Wojtkowska, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1995, pp. 294, [2].
 • Ingarden Roman, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, [translation by Maria Turowicz], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960, pp. 489, [2].
 • Jasińska-Wojtkowska Maria, Problematyka badań nad liryką religijną, [nadtytuł:] Komisja do Badań nad Literaturą Katolicką. Posiedzenie z dnia 14 maja 1957 r., [in:] Sprawozdania z czynności wydawniczej i posiedzeń naukowych oraz kronika Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nr 8 za okres od 1 stycznia 1957 r. do 31 grudnia 1957 r., Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1958, p. 57-59.
 • Jasińska-Wojtkowska Maria, Sacrum w poezji Leopolda Staffa, [in] Polska liryka religijna, eds. Stefan Sawicki, Piotr Nowaczyński, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1983, p. 371-422, series: Religijne tradycje literatury polskiej, ed. Stefan Sawicki, vol. 1.
 • Marcel Gabriel, Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, translated by Piotr Lubicz, after-word by Antoni Podsiad, „Pax”, Warszawa 1984, pp. 315, [4].
 • Otto Rudolf, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, translated by Bogdan Kupis, [introduction by Józef Keller], Thesaurus Press, Wrocław 1993, pp. 218, [1].
 • Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i materiały, vol. 1, scholar edition Bolesław Bartkowski, cooperation Karol Mrowiec, Jan Stęszewski, TNKUL, Lublin 1990, pp. 397, [3], series: (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, vol.. 117).
 • Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. Studia, eds. Stefana Sawicki, Andrzea Tyszczyk, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992, pp. 549, [7].
 • Sawicki Stefan, Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich, [in:] Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. Studia, ed. Stefan Sawicki, Andrzej Tyszczyk, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992, p. 95-110.
 • Sojka Agniszka, Wychowawcze funkcje polskiej pieśni religijnej po 1945 roku [Educational functions of Polish religious songs after 1945], the Institute of Education of the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University, Cracow 2002. The doctor’s thesis at Jagiellonian University Archives in Cracow.
 • Zarębianka Zofia, Co to jest poezja religijna?, „Horyzonty Wiary. Zeszyty Instytutu Kultury Religijnej przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie”, 2: 1991, No. 8, p. 71-82.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-9922
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d214bbcc-f2a1-437c-bb12-7272b5b87dbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.