PL EN


2016 | 1 | 67-84
Article title

Definicja lasu w ustawie o lasach

Authors
Content
Title variants
EN
Forest definition in the Forest Act
RU
Дефиниция леса в законе о лесах
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Forest is a concept difficult to define in legal language. In European Union Member States the concept refers to both, an area from 0.05 ha up to 2 ha as well as an area of tree crowns from 10% to 30%. Forest definition in Poland is significantly different from the forest definition included in the European Union legislation. The Forest Act introduces four criteria of considering a given land a forest: environmental criterion, spatial criterion, criterion of the use for forest production and criterion of a relation with forest management. For the purpose of proper interpretation of forest definition, the interpretation of the following criteria is of importance: the use of the land for the purposes of forest management and its use for forest production. It is necessary to amend the forest act in the scope of specifying the forest definition. The legislator should also solve the problem concerning the issue of types of forest crops, a type of forest stand that can be considered as forest. A new forest definition should include the issue of planting fast-growing trees, pines understood as a separate type of production forests and the issue of considering the land as forest area, when this land cannot be of use for forest management.
RU
Определение понятия леса в юридическом языке вызывает трудности. В государствах-членах Европейского Союза учитывается как территорию площадью от 0,05 до 2 гектаров, так и поверхность крон деревьев от 10% до 30%. Дефиниция леса в Польше значительно отличается от дефиниции принятой в законодательстве ЕС. Закон «о лесах» вводит четыре критерия признанная данного участка лесом: природный, территориальный, назначения для лесного производства и связи с лесном хозяйством. Для правильной интерпретации дефиниции леса значение имеет интерпретация критериев использования участка в лесном хозяйстве и его назначения для лесного производства. Существует не- обходимость новеллизации закона «о лесах» в сфере совершенствования дефиниции леса. Законодатель должен решить вопросы касающиеся видов лесных выращивании и древостоя, которые могут быть признаны лесом. Новая дефиниция должна определять позицию плантации деревьев быстрого роста, хвойных как отдельного вида производственных лесов, а также предусматривать ситуацию признания участков лесом тогда, когда они не могут быть использованы для лесного хозяйства.
Year
Issue
1
Pages
67-84
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Bąkowski T.: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Kraków 2004.
 • Geszprych M.: Identyfikacja lasu indywidualnego gospodarstwa leśnego w polskim systemie prawnym — uwagi de lege lata i de lege ferenda. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2011, nr 2.
 • Geszprych M.: Wpływ regulacji unijnych na kształtowanie gospodarki leśnej w lasach prywatnych w prawie polskim. „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2008, nr 3—4.
 • Gruszecki K.: Przekwalifikowanie zadrzewienia na las. „Zieleń Miejska” 2011, nr 9.
 • Jaroszewicz B.: Różnorodność biologiczna lasów polskich. „Wszechświat” 2007, T. 8, nr 7—9.
 • Łaguna T.M., Witkowska-Dąbrowska M.: Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi. Białystok 2005.
 • Marszałek T.: Nasze dziedzictwo leśne. Warszawa 1999.
 • Radecki W.: Interpretacje prawnicze. Zalesianie. „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2004, nr 4.
 • Radecki W.: Ustawa o lasach. Komentarz. Warszawa 2006.
 • Radecki W.: Ustawa o lasach. Komentarz. Warszawa 2012.
 • Rakoczy B.: Ustawa o lasach. Komentarz. Warszawa 2011.
 • Rykowski K.: Kryteria i indykatory trwałego i zrównoważonego rozwoju lasów. Zarys problematyki i propozycje dla leśnictwa. Warszawa 1994.
 • Sztyk R.: Obrót nieruchomościami rolnymi de lege ferenda. „Rejent” 2006, nr 10.
 • Wi erzbowski B., Rakoczy B.: Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe. Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2451-3431
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d21971fd-3805-4b2c-ad06-49e16bbeb04c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.