PL EN


2014 | 17 | 3(64) | 185-188
Article title

Polska inicjatywa prawodawcza na arenie Unii Europejskiej - projekt rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego.

Title variants
EN
Polish legislative initiative in the arena of the European Union - a project of the European Union Council’s resolution on the European model of cooperative enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Krajowa Rada Spółdzielcza, mając na uwadze przyszłość spółdzielczości w Unii Europejskiej, tym samym troszcząc się o jej rozwój w Polsce, jako członka Unii Europejskiej, opracowała projekt rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa spółdzielczego oraz planuje zainicjowanie procedury europejskiej inicjatywy obywatelskiej celem przyjęcia w poczet prawa unijnego rzeczonego projektu. Projekt stanowi równocześnie odpowiedź na wydaną w dniu 3 kwietnia 2014r. uchwałę Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, która podkreśliła istnienie rozbieżności między treściami rewizji ustaw spółdzielczych wprowadzanych przez poszczególne kraje Unii, a Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi wypracowanymi przez dekady istnienia spółdzielni i stanowiącymi podstawę ich bytności oraz definiującymi charakterystykę spółdzielni.
EN
The National Cooperative Council, bearing in mind the future of cooperatives in the European Union, and thinking of its development in Poland, as a member of the European Union, has developed a proposal for a resolution of the European Union Council on the European model of cooperative enterprises, and plans to initiate the procedure for European citizens' initiative for the adoption of that proposal into EU law. The project is simultaneously a response to the Resolution of the International Cooperative Alliance issued on 3 April 2014, which highlighted the discrepancies between the content of cooperative laws’ revisions introduced by individual EU countries and the International Cooperative Rules developed during the decades of existence of cooperatives and providing a foundation for their being and defining characteristics of cooperatives.
Year
Volume
17
Issue
Pages
185-188
Physical description
Dates
published
2014-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d21a7138-9a9b-4ca9-b049-d2884d7ca9ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.