PL EN


2018 | 523 | 343-355
Article title

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w świecie i w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono podstawowe uwarunkowania procesu pozyskiwania energii wtórnej, głównie elektrycznej, z uranu. Na wstępie ukazano wielkość oraz geograficzną strukturę eksploatacyjnych zasobów rud uranu w przeliczeniu na czysty pierwiastek. Analizie poddano współczynniki przestrzennej koncentracji zasobów złóż, stanowiących podstawę do oceny zagrożenia dostaw uranu na rynki międzynarodowe w wyniku monopolizacji eksportu przez zmowę niewielkiej grupy dostawców. Scharakteryzowano proces pozyskiwania rud uranu ze złóż oraz głównych producentów uranu naturalnego. Po stronie popytowej przeanalizowano udział zużycia uranu w całkowitym zużyciu energii pierwotnej w świecie a następnie przedstawiono ranking państw – głównych użytkowników uranu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d21aa960-1118-4ec5-a960-ff18045dbddc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.