PL EN


2017 | 9 (812) | 24-31
Article title

Bariery w stosowaniu ewaluacji projektów unijnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w Polsce

Title variants
EN
Barriers to the Use of Evaluation of EU Projects in Non-profit Organisations in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bariery w realizacji ewaluacji projektów unijnych w polskich organizacjach pozarządowych wynikają z niewystarczających zasobów (ludzkich, wiedzy i umiejętności, organizacyjnych i finansowych). Dominująca funkcja rozliczeniowa ewaluacji rodzi ryzyko utrwalenia podejścia do ewaluacji jako procedury wymaganej jedynie przy rozliczeniu środków unijnych
EN
Barriers to implementation of the evaluation of EU projects in the Polish non-governmental organizations stem from insufficient resources (human, knowledge and skills, organizational and financial). The dominant accountability function of evaluation creates a risk of an approach to the evaluation as a procedure required only upon the settlement of EU grants
Keywords
Contributors
  • dr Aleksandra Januszkiewicz, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d21e2223-9114-4b01-af7b-6f778e04c055
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.