PL EN


2018 | 39 | 3 | 129-138
Article title

Społeczne zharmonizowanie ewaluacji

Authors
Content
Title variants
EN
Social harmonization of evaluation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Evaluation culture in Poland is still in its initial phase. We are still far from Anglo-Saxon models of socializing evaluation studies, in which both the researcher - the evaluator and the respondents, managers and others involved have the impact on the design and the course of the research. Social evaluation is a difficult research model, requiring the inclusion of diverse participants. However, its value is directly proportional to the effort put into making it since it gives rise to increased involvement, understanding and utilisation of its results.
PL
Kultura ewaluacyjna w Polsce jest wciąż w fazie początkowego jej stanowienia. Daleko nam wciąż do anglosaskich modeli uspołeczniania badań ewaluacyjnych, w których zarówno badacz – ewaluator jak i badani, zarządzający i inni zainteresowani mają wpływ na projekt i przebieg badań. Ewaluacja społeczna jest trudnym do przeprowadzenia modelem badawczym, wymagającym rozumiejącego włączenie różnorodnych uczestników. Jednak jej wartość jest wprost proporcjonalna do włożonego wysiłku w jej przeprowadzenie. Daje bowiem wzrost zaangażowania, zrozumienia i wykorzystania jej rezultatów.
Year
Volume
39
Issue
3
Pages
129-138
Physical description
Dates
published
2018-10-22
References
 • Berger, Peter. 1997. Święty baldachim, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Berger, Peter i Thomas Luckmann. 1983. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Bronson, Denise E. 2000. Progress and Problems in Social Work Research and Evaluation i the United States. Journal of Social Work Research and Evaluation: An International Publication, 1(2), 125-137.
 • House, Ernest R. 1997. Ewaluator w społeczeństwie, W: Ewaluacja w edukacji. red. Leszek Korporowicz, 15-20. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Jaskuła, Sylwia. 2010. O potrzebie re-ewaluacji w społeczeństwie nadmiaru informacji. W: Ewaluacja programów operacyjnych – konteksty, dylematy, praktyki. red. Katarzyna Kasprzyk, 45-56. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Jaskuła, Sylwia. 2013. Pedagogika ewaluacji. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, (64)4, 45-54.
 • Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. 1981. Standards for Evaluations of Educational Programs, Projects and Materials, New York: McGraw-Hill.
 • Korporowicz, Leszek. 2001. Ewaluacja i społeczeństwo, W: Rozumienie zmian społecznych. red. E. Hałas, 87-111. Lublin: TN KUL.
 • Patton, Michael Q. 2008. Utilization-Focused Evaluation. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Potulicka, Eugenia. 2003. Ewaluacja jakości pracy nauczyciela – ewolucja celów, funkcji i form. W: Ewaluacja jakości pracy nauczyciela, red. Ryszarda Cierzniewska, 4- 19. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Stewart, John R. 2002. Komunikacja interpersonalna: kontakt miedzy osobami. W: Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. red. John R. Stewart, 36-58. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Taylor, Frederick W. The Principles of Scientific Management, New York, London: Harper & Brothers.
 • Tripodi, Tony. 2000. The Contemporary Challenge in Evaluating Social Services – An International Perspective. Journal of Social Work Research and Evaluation. An International Publication, 1 (1), 5-16.
 • Tyler, Ralph W., et. al. 1932. Service Studies in Higher Education. Columbus: Bureau of Educational Research, Ohio State University.
 • Znaniecki, Florian. 1934. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Lwów – Warszawa: Książnica – Atlas.
 • Znaniecki, Florian. 1992. Nauki o kulturze, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d21fcec7-9fcd-4c1c-8194-6763925d9e94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.