PL EN


2012 | 4(5) | 63-81
Article title

Zwiększanie stopnia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – perspektywa pracodawcy

Authors
Content
Title variants
EN
Increasing the Employment of People with Disabilities – an Employer Perspective
Languages of publication
Abstracts
PL
Chciałabym bardzo podziękować za możliwość wypowiedzenia się w tej tak ważnej kwestii. W ramach pracy w Ministerstwie Rozwoju Społecznego brałam udział w czterech projektach, dzięki którym poznałam opinie pracodawców. Kwestią zatrudnienia osób niepełnosprawnych zajmuję się od 1988 roku, ściśle współpracując z pracodawcami. Podczas pełnienia obowiązków zawodowych nauczyłam się, że najważniejsi ludzie to: pracodawca, pracownicy i ich koledzy. Wszyscy inni mają za zadanie jedynie zwiększać wydajność tej współpracy. W niniejszej prezentacji chciałabym przyjrzeć się perspektywom wszystkich stron, strukturom narosłym na przestrzeni lat, sposobom rozbicia tych struktur oraz przykładom optymalnych działań.
EN
Thank you for the opportunity of being able to speak on this important topic. As part of my work with the Ministry of Social Development, I have had the opportunity of working on 4 projects which have given me some insight to what employers are saying. I have been involved in the area of employment since 1988 and have worked closely with employers. What I have learnt is that the most important people are the employer, employees and their colleagues; everyone else is an enabler enhancing the effectiveness of that relationship. This presentation will look at perceptions that exist from all parties; the historical structures that have been created; how they can be broken down and examples of best practice.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d225f354-7c64-4cde-a5b2-6c2dcfd14c37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.