PL EN


2007 | 10 | 201-208
Article title

Gwarancje prawa do wychowania religijno-moralnego w umowach międzynarodowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Okres po II wojnie światowej charakteryzuje się powstaniem społeczności międzynarodowej opartej na poszanowaniu podstawowych praw człowieka, mających swoje źródło w przyrodzonej godności osoby ludzkiej. Prawa te zostały zagwarantowane w wielostronnych umowach międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka i stały się instrumentem tworzenia pokojowych warunków życia społecznego w państwach, które wchodzą w skład społeczności międzynarodowej. Wyznaczają one pewne standardy międzynarodowe, dotyczące także prawa człowieka do kształcenia i wychowania zgodnego z własnym światopoglądem, w tym również światopoglądem religijnym.
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji
References
  • A. Grześkowiak, Religia w szkole a prawa człowieka, w: Nauczanie religii w szkole w państwie demokratycznym,(praca zbiorowa pod red. J. Krukowskiego) Lublin 1991, s. 42.
  • A. Mączyński, Znaczenie Konkordatu dla polskiego systemu prawnego, w: Rola i znaczenie Konkordatu 1993, (praca zbiorowa pod red. J. Dyducha), Kraków 1994, s. 72
  • J. B. d'Onorio, Le Saint-Siěge dans le relations internationales, Paris 1989, s. 215-245.
  • K. Warchałowski, Wychowanie religijne w szkołach, Przegląd Powszechny 9/937 wrzesień 1999, s.199-207.
  • T. Pieronek, Znaczenie Konkordatu 1993 r. dla Kościoła w Polsce, w: Rola i znaczenie Konkordatu 1993, dz. cyt., s. 36.
  • W. Wójcik, Rozwój powojennych konkordatów, PK 23 (1980), s. 24.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d22e5047-102b-4245-b2a8-9a0e6b80f509
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.