PL EN


2016 | 2 | 88-102
Article title

(Nie)Zaufanie społeczne względem samodzielności edukacyjnej rodziców w homeschoolingu

Authors
Content
Title variants
EN
Social (dis)trust towards parents’ educational independence in homeschooling
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Homeschooling jako zjawisko edukacyjne cieszy się rosnącą popularnością, jednak dla przeciętnego członka społeczeństwa wciąż jawi się jako coś nowego, wręcz egzotycznego. Samodzielność edukacyjna rodziców w homeschoolingu jest kluczowa dla powodzenia tego przedsięwzięcia i stanowi jego fundament. Artykuł traktuje kolejno o zaufaniu i niezaufaniu w społeczeństwie, samodzielności jako działaniu edukacyjnym oraz przejawach zaufania lub niezaufania społeczeństwa do samodzielności edukacyjnej rodziców w homeschoolingu poprzez prawodawstwo, media czy zachowanie.
Year
Issue
2
Pages
88-102
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bartosik P. (2009). Edukacja domowa własnych dzieci, Edukacja i Dialog, 2.
 • Budajczak M. (2004). Edukacja domowa. Gdańsk: GWP.
 • Budajczak M. (2004a). Historyczne „wymiary” edukacji domowej. W: K. Jakubiak, M. Winiarz (red.), Nauczanie domowe dzieci polskich od VIII do XX w. Bydgoszcz: Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 • Budajczak M. (2006). Edukacja domowa w Polsce. Dokonania i wyzwania. Ethos, 3.
 • Ciechanowska D. (2002). Koncepcja „home schooling” – alternatywa współczesnej szkoły. Toruńskie Studia Dydaktyczne, 18.
 • Dueholm N. (2004). Obyś cudze dzieci uczył: rodzice jako nauczyciele – niewykorzystane bogactwo. Najwyższy Czas, 18.
 • Dzierzgowska I. (2000). Rodzice w szkole. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Fundacja Moore (2015). Zaczerpnięte 22 maja 2015. Strona internetowa http://www.moorefoundation.com
 • Giddens A. (2012). Socjologia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Home School Legal Defense Association (2015). Four Years in Prison for Homeschooling? Wunderlichs Fined and Warned of Prison Sentence. Zaczerpnięte 22 maja 2015. Strona internetowa: http://www.hslda.org/hs/international/Germany/201505010.asp
 • Home School Legal Defense Association (2015). Homeschooling Status & Contact Information. Zaczerpnięte 22 maja 2015. Strona internetowa http://www.hslda.org/hs/international/default.asp
 • http://simplycharlottemason.com/ Zaczerpnięte 22 maja 2015.
 • Illich I. (1976). Społeczeństwo bez szkoły. Warszawa: PIW.
 • Klus-Stańska D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i znaczeń. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.
 • Małek E. (2010). Zalety i wady edukacji domowej w świadomości studentów Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Niepublikowana praca licencjacka. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Marek E. (2010). Edukacja domowa w wybranych krajach na początku XXI wieku. W: B. Grzeszkiewicz (red.), Dziecko w kontekstach edukacyjnych. Szczecin: Wyd. Volumina.pl Daniel Krzanowski.
 • Meighan R. (2000). Learning From home – based education. An Educational Now Special Report, Educational. Nottingham: Heretics Press.
 • Moryń S. (2013). Homeschooling coraz modniejszy. Zaczerpnięte 26 maja 2015. Strona internetowa http://www.fronda.pl/a/homeschooling-coraz-modniejszy-w-polsce,29018.html
 • Możdżeń S.I. (2000). Historia wychowania 1918-1945. Kielce: Wyd. Stachurski.
 • Niemcy: rodzina chciała nauczania domowego, uciekli do USA, grozi im deportacja. Zaczerpnięte 23 maja 2015. Strona internetowa http://pl.radiovaticana.va/storico/2013/04/28/niemcy_rodzina_chcia%C5%82a_nauczania_do-mowego,_uciekli_do_usa,_grozi_im/pol-
 • Okoń W. (1981). Słownik pedagogiczny (hasło: Edukacja). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Olszewska B. (2007). Przeszłość i przyszłość edukacji domowej. W: T. Żółkowska (red.), Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Konteksty pedagogiki specjalnej. T. 2. Szczecin: Wyd. Print Group – Daniel Krzanowski.
 • Parafiniuk-Soińska J. (1976). Struktura i efekty samodzielnego studiowania. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Parafiniuk-Soińska J. (1988). Samodzielne uczenie się w procesie dydaktycznym. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Pieter J. (1968). Samodzielność w uczeniu się. Chowanna, 1.
 • Sack B., Czerniawska M., Poczucie podmiotowości nauczycieli szkół niepublicznych. W: EDUKACYJNE DYSKURSY. Zaczerpnięte 22 maja 2015. Strona internetowa http:// ip.univ.szczecin.pl/~edipp*
 • Słownik języka polskiego (hasło: Samodzielność). Zaczerpnięte 22 maja 2015. Strona internetowa http://sjp.pwn.pl/szukaj/samodzielno%C5%9B%C4%87.html
 • Sztompka P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wyd. Znak.
 • Sztompka P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wyd. Znak.
 • Świrko-Pilipczuk J. (1999). Samodzielność jako cel i zasada kształcenia oraz przedmiot świadomości nauczycieli. W: K. Denek, F. Bereźnicki (red.), Dydaktyka w dobie przemian edukacyjnych. Szczecin: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne.
 • Świrko-Pilipczuk J. (2001). Usamodzielnianie w praktyce edukacyjnej. W: K. Denek, F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk J. (red.), Dydaktyka ogólna. Wyzwania a rzeczywistość. Szczecin: Wyd. Kwadra.
 • Świrko-Pilipczuk J. (2002). Samodzielność ucznia w procesie kształcenia w ujęciu strukturalno-funkcjonalnym. W: K. Denek, F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk (red.), Proces kształcenia i jego uwarunkowania. Szczecin: Wyd. Kwadra.
 • Świrko-Pilipczuk J. (2011). Samo-dzielność w filozoficznych poglądach i koncepcjach człowieka – implikacje pedagogiczne. Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski.
 • Toulemont R. (1989). Społeczeństwo ludzkie. W: Z. Krasnodębski (red.), Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wesołowski P. (2015). Rodzice przeciwko polskiemu systemowi oświaty, czyli homeschooling po polsku. Zaczerpnięte 25 maja 2015. Strona internetowa http://natemat.pl/80829,rodzice-przeciwko-systemowi-edukacji-sami-biora-sie-za-nauke-dziecka-czyli-homeschooling-po-polsku
 • Wiewior A. (2003). Uwaga na entuzjazm. W drodze, 11.
 • Wlazło M. (2011). Tożsamości i różnice. Inny w wybranych kontekstach analizy socjopedagogicznej. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Wódz J. (2000). Socjologia dla prawników i politologów. Warszawa: Wyd. Prawnicze PWN.
 • Zakrzewska M. (2013). Rola wychowawcza matki w edukacji domowej. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.
 • Zakrzewski P.M. (2013). Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.
 • Ziętek M. (2013). Rodzina Romeike może zostać w USA. Zaczerpnięte 22 maja 2015. Strona internetowa http://www.myslkonserwatywna.pl/wiadomosci/rodzina-romeike-moze-zostac-w-usa/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d236c568-1ede-4cb6-b827-4aaa8e07e2aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.