PL EN


2015 | 3 | 2 | 165-176
Article title

Teoria i praktyka zarządzania wartości ekonomiczne

Content
Title variants
EN
Theory and practice of economic value management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule został podjęty problem niekompletności współczesnej teorii zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wskazane zostały w nim główne przyczyny takiego stanu rzeczy oraz możliwe kierunki uzupełnienia istniejących luk teoretycznych.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
165-176
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab., Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Madalińskiego 31/33, 02-544 Warszawa,, ahermaster@gmail.com
 • Dr, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa,, dkonop@sgh.waw.pl
References
 • Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Sic!, Warszawa.
 • Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa.
 • Castells M. (1996), The Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford.
 • Fukuyama F. (1995), Trust: Social virtue and the creation of property, Adamantine Press, London.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 • Hardin R. (2009), Zaufanie, Sic!, Warszawa.
 • Herman A. (2015), Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki zarządzania wartości ą, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2.
 • Herman A. (2009), Kilka refleksji na temat zaufania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 1(708).
 • Konopka D. (2012), Trust and Mistrust in Business Relationships, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8(751).
 • Ossowska M. (2000), Normy moralne. Próba systematyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d236d5cc-aaa5-442f-8acf-985f28688cfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.