PL EN


2014 | 1(212) | 157-169
Article title

Migration and Modernisation – an Alternative. Polemic essay with Marek Okólski’s article “Modernising Impacts of Emigration”

Authors
Content
Title variants
PL
Migracja i modernizacja – alternatywa. Esej polemiczny z artykułem Marka Okólskiego pt. ‚Modernizacyjne oddziaływania emigracji’
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this polemic essay I critically engage with the migration-modernisation argument presented by Marek Okólski in his article “Modernising Impacts of Emigration” published in “Studia Socjologiczne”, issue 3, volume 206. By employing postcolonial and decolonial theory I offer an alternative voice in the discussion on theorising migration. The polemic attempts to question the prevailing thinking on the migratory situation in Poland (patterns of immigration and emigration) anchored in the rhetoric of modernity and, by doing so, provoke further discussion on theorising and researching migration in Poland.
PL
W niniejszym eseju polemicznym pragnę krytycznie odnieść się do tezy migracji-modernizacji, która została przedstawiona w artykule Marka Okólskiego „Modernising Impacts of Emigration” opublikowanym w „Studiach Socjologicznych”, numer 3, tom 206. Moja wypowiedź opiera się na perspektywie studiów postkolnialnych i dekolonialnych oraz stanowi alternatywny głos w dyskusji dotyczącej konceptualizacji migracji. W polemice pragnę zakwestionować dominujące myślenie o procesach migracyjnych w Polsce (wzorach emigracji i imigracji), które osadzone jest w retoryce modernizacyjnej, tym samym, pragnę sprowokować dalszą dyskusję na temat stosowanych podejść teoretycznych i empirycznych w badaniach migracyjnych w Polsce.
Year
Issue
Pages
157-169
Physical description
Contributors
author
 • Interdisciplinary Centre for Social Sciences, University of Sheffield 219 Portobello, Sheffield, S1 4DP, United Kingdom, a.piekut@sheffield.ac.uk
References
 • Alexander, Jeffrey C. 2013. The Dark Side of Modernity. Cambridge: Polity Press.
 • Bakuła, Bogusław. 2007. “Colonial and postcolonial aspects of Polish discourse on the eastern ‘Borderlands’”. In: From Sovietology to Postcoloniality. Poland and Ukraine in the Postcolonial Perspective. Ed. J. Korek. Stockholm, Södertörn Academic Studies 32, p. 41–59
 • Bernstein, Henry. 1971. “Modernization theory and the sociological study of development”. The Journal of Development Studies 7 (2): 141–160.
 • Bhambra, Guminder K. 2007a. Rethinking Modernity: Postcolonialism and the Sociological Imagination. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Bhambra, Guminder K. 2007b. “Sociology and Postcolonialism: Another ‘Missing’ Revolution?” Sociology 41 (5): 871–884.
 • Buchowski, Michał. 2006. “The spectre of orientalism in Europe: from exotic other to stigmatized brother.” Anthropological Quarterly 79 (3): 463–482.
 • Burawoy, Michael. 1992. “The end of Sovietology and the renaissance of modernization theory”. Contemporary Sociology 21: 774–785
 • Carey, Henry F. and Rafał Raciborski. 2004. “Postcolonialism: a valid paradigm for the former Sovietized states and Yugoslavia?” East European Politics & Societies 18 (2): 191–235.
 • Chakrabarty, Dipesh. 2009[2000]. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press.
 • Chmielewska, Katarzyna. 2013. „Tak i nie. Meandry polskiego dyskursu postkolonialnego i postzależnościowego” [Yes and no. Meanders of Polish postcolonial and post-dependence discourse]. In: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś [After/About partitions, war and PPR. Polish post-dependence discourse previously and today]. Eds. H. Gosk and E. Kraskowska. Kraków: UNIVERSITAS, p. 559–574.
 • Eisenstadt, Shmuel N. 2000. Multiple Modernities. Daedalus 129 (1): 1–29.
 • Fihel, Agnieszka, Paweł Kaczmarczyk and Renata Stefańska. 2013. „Recent Trends in International Migration in Poland”. Central and Eastern European Migration Review 1 (1): 69–90.
 • Fryer, Peter. 1984. Staying Power: Black People in Britain since 1504. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press.
 • Gawrycki, Marcin F. and Andrzej Szeptycki 2011. Podporządkowanie – niedorozwój – wyobcowanie. Postkolonialism a stosunki międzynarodowe. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gosk, Hanna and Ewa Kraskowska (eds). 2013. (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś [After/About partitions, war and PPR. Polish post--dependence discourse previously and today]. Kraków: UNIVERSITAS.
 • Grabowska-Lusińska, Izabela and Marek Okólski. 2009. Emigracja ostatnia? [Ultimate emigration?]. Warsaw: Scholar.
 • Hampshire, James. 2005. Citizenship and Belonging: Immigration and the Politics of Demographic Governance in Postwar Britain. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Hansen, Randall. 2000. Citizenship and Immigration in Post-war Britain: The Institutional. Origins of a Multicultural Nation. Oxford: Oxford University Press.
 • Hargreaves, Alec G. 2007. Multi-Ethnic France: Immigration, Politics, Culture and Society. Routlege: Taylor & Francis.
 • Horolets, Anna and Olga Kozłowska. 2012. “Provincializing Europe, Orientalizing Occident or Reproducing Power Imbalance? Representations of the UK in Post-2004 Polish Migrants’ Narratives”. Word and Text II (1), 48–70.
 • Kania, Magdalena. 2009. “’Here comes the rest’. A sociological perspective on postcolonial rethinking of the ‘Second World’”. Postcolonial Europe. WWW: http://www.postcolonial--europe.eu/en/attitudes/85-here-comes-the-rest-a-sociological-perspective-on-postcolonialrethinking-of-the-second-world-the-case-of-poland (accessed 18.08.2013).
 • Kochanowicz, Jacek. 1992. “Modernization from above: between market romanticism and statist utopia”. The Polish Sociological Bulletin 3–4: 303–313.
 • Korek, Janusz. 2007. “Central and Eastern Europe from a postcolonial perspective”. In: From Sovietology to Postcoloniality. Poland and Ukraine in the Postcolonial Perspective. Ed. J. Korek. Stockholm, Södertörn Academic Studies 32, p. 5–22.
 • Krings, Torben, Elaine Moriarty, James Wickham, Alicja Bobek and Justyna Salomońska. 2013. New mobilities in Europe: Polish migration to Ireland post-2004. Manchester and New York: Manchester University Press.
 • Kuus, Merje. 2004. “Europe’s eastern expansion and the reinscription of Otherness in East-Central Europe”. Progress in Human Geography 28 (4): 472–489
 • Leszczyński, Adam. 2013. Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980 [Jump into modernity. Development policy in perpherial countries in years 1943–1980]. Warsaw: Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Mignolo, Walter D. 2011. The Darker Side of Modernity. Durham & London: Duke University Press.
 • Okólski, Marek. 2011. “Modernizacyjna rola migracji” [Modernising role of migration]. CMR Working Papers 46/104.
 • Okólski, Marek. 2012. “Modernising impacts of emigration”. Sociological Studies 3 (206): 49–79.
 • Okólski, Marek. 2013. “Wypowiedź wprowadzająca do dyskusji panelowej” [Introduction to panel discussion]. Seminar in celebration of 20th Anniversary of Centre of Migration Research, University of Warsaw, „ Modernising role of migration”, 14 January 2013, Warsaw, WWW: http://www.migracje.uw.edu.pl/download/2000/ (accessed 14.01.2014).
 • Smith, Adrian and John Pickles 1998. “Introduction. Theorising transition and the political economy of transformation”. In: Theorising transition. Eds. J. Pickles and A. Smith. London: Routledge, p. 1–21.
 • Snochowska-Gonzales, Claudia. 2012. “Post-colonial Poland – on an unavoidable misuse”. East European Politics & Societies 26 (4): 708–723.
 • Stark, David. 1992. “The great transformation? Social change in Eastern Europe”. Contemporary Sociology 21 (3): 299–304.
 • Stenning, Alison. 2005. “Post-socialism and the changing geographies of the everyday in Poland”. Transactions of the Institute of British Geographers 30 (1): 113–127.
 • Thomson, Ewa. 2010. “Whose Discourse? Telling the Story in Post-Communist Poland. The Other Shore: Slavic and East European Cultures Abroad, Past and Present 1 (1): 1–15.
 • Tlostanova, Madina V. and Walter D. Mignolo. 2012. Learning to Unlearn. Decolonial Reflections from Eurasia and the Americas. Columbus: Ohio State University Press. Tlostanova, Madina. 2012. “Postsocialist ≠ postcolonial? On post-Soviet imaginary and global coloniality”. Journal of Postcolonial Writing 48 (2): 130–142.
 • Zarycki, Tomasz (ed.). 2013. Polska Wschodnia i Orientalizm [Eastern Poland and Orientalism]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zarycki, Tomasz. 2014, forthcoming. Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe. London: Routledge.
 • Ziółkowski, Marek. 1999. „O imitacyjnej modernizacji społeczeństwa polskiego”. In: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Ed. P. Sztompka. Warsaw – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 38–64.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d24cce02-9068-4538-8439-076eeb8de286
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.