PL EN


2018 | 538 | 74-83
Article title

Cechy strategii relacyjnych – wyniki badań eksperckich

Authors
Content
Title variants
Relational strategies features − experts’ views
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problem definiowania strategii relacyjnej. W celu opracowania wymiarów konstruktu strategii relacyjnej dokonano przeglądu literatury dla skonfigurowania pytań otwartych, zadanych celowo dobranej grupie 20 ekspertów. Analiza semantyczna i logiczna uzyskanych odpowiedzi pozwala sformułować tezę o istnieniu odrębnego typu strategii, tj. strategii relacyjnej. Eksperci w przeważającej mierze wskazują, że strategie relacyjne można opisywać w oparciu o cechy relacji międzyorganizacyjnych, instrumentalnych w osiąganiu celów strategicznych. Wyróżniają je cztery cechy: różnorodność, trwałość, oryginalność oraz stopień sformalizowania.
EN
This study aims at providing an operational definition of the relational strategy construct. Based on a literature review a theoretically framed open-questions survey was administered to 20 purposefully selected experts. Content and logical analysis support the view that relational strategies are a separate type among the set of available strategies. Experts vastly support the view that relational strategies can be described through the strategic attributes of interorganizational relationships, seen here as instrumental in achieving strategic goals. Four dimensions seem to be distinctive: heterogeneity, durability, originality and formalization.
References
 • Abell P., Felin T., Foss N., 2008, Building micro-foundations for the routines, capabilities, and performance links, Managerial and Decision Economics, no 29 (6), s. 489-502.
 • Anderson C.R., 1979, Review on long-range forecasting: From crystal ball to computer by Jon Scott Armstrong, Academy of Management Review, no 4 (3), s. 474-75.
 • Andersson P., Mattsson L.G., 2010, Temporality of resource adjustments in business networks during severe economic recession, Industrial Marketing Management, no 39 (6), s. 917-924.
 • Barney J., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, no 17 (1), s. 99-120.
 • Beamish P.W., Inkpen A.C., 1995, Keeping international joint ventures stable and profitable, Long Range Planning, no 28 (3), s. 2-36.
 • Bengtsson M., Kock S., 2000, “Coopetition” in business Networks – to cooperate and compete simultaneously, Industrial Marketing Management, no 29 (5), s. 411-426.
 • Bensaou M., 1999, Portfolios of buyer-supplier relationships, Sloan Management Review, no 40 (4), s. 35-44.
 • Czakon W., 2005a, Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 10-23.
 • Czakon W., 2005b, Więzi rekurencyjne a więzi sieciowe przedsiębiorstwa. Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, TNOiK, Katowice, s. 429-437.
 • Czakon W., 2007, Koopetycja jako niestabilność więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, [w:] A. Potocki (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Difin, Warszawa, s. 37-44.
 • Czakon W., 2008, Koordynacja sieci-wieloraka forma organizacji współdziałania, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 7-10.
 • Czakon W., 2010, Zasobowa teoria firmy w krzywym zwierciadle, Przegląd Organizacji, nr 4, s. 8-12.
 • Czakon W., 2017, Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu, [w:] Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 143-160
 • Doz Y.L., 1996, The evolution of cooperation in strategic alliances: Initial conditions or learning processes?, Strategic Management Journal, no 17 (S1), s. 55-83.
 • Dyer J.H., Hatch N.W., 2004, Using supplier networks to learn faster, MIT Sloan Management Review, no 45 (3), s. 57-63.
 • Dyer J.H., Singh H., 1998, The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, Academy of Management Review, no 23 (4), s. 660-679.
 • Dyer J.H., Singh H., Hesterly W.S., 2018, The relational view revisited: A dynamic perspective on value creation and value capture, Strategic Management Journal, no 39 (12), s. 3140-3162.
 • Gavetti G., Helfat C.E., Marengo L., 2017, Searching, shaping, and the quest for superior performance, Strategy Science, no 2 (3), s. 194-209.
 • Håkansson H., Snehota I., 1989, No business is an island: The network concept of business strategy, Scandinavian Journal of Management, no 5 (3), s. 187-200.
 • Hakala H., 2011, Strategic orientations in management literature: three approaches to understanding the interaction between market, technology, entrepreneurial and learning orientations, International
 • Journal of Management Reviews, no 13 (2), s. 199-217.
 • http://nauka-polska.pl (kwiecień 2018).
 • Mintzberg H., Lampel J., 1999, Reflecting on the strategy process, Sloan Management Review, no 40, s. 21-30.
 • Mitręga M., Forkmann S., Ramos C., Henneberg S.C., 2012, Networking capability in business relationships- Concept and scale development, Industrial Marketing Management, no 41 (5), s. 739-751.
 • Mozuni M., Jonas W., 2018, An introduction to the morphological Delphi Method for design: A tool for future-oriented design research, The Journal of Design, Economics, and Innovation, no 3 (4), s. 303-318.
 • Murphy M.K., 1998, Consensus development methods, and their use in clinical guideline development, Health technology assessment, no 2 (3), s. 1-88.
 • Niemczyk J., 2013, Strategia: od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nogalski B., 2013, Stan i perspektywy rozwoju problematyki zarządzania strategicznego w polskich ośrodkach akademickich, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, no 22, s. 9-21.
 • Piwoni-Krzeszowska E., 2014, Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ross Jr W.T., Robertson D.C., 2007, Compound relationships between firms, Journal of Marketing, no 71 (3), s. 108-123.
 • Rowe G., Wright G., 2001, Expert opinions in Forecasting: The role of the Delphi Technique, [w:] Armstrong J.S. (red.), Principles of forecasting: International series in operations research and management science, vol. 30, Springer, New York, s. 125-44.
 • Shipilov A., Gulati R., Kilduff M., Stan L., Wenpin T., 2015, Relational pluralism within and between organizations, Academy of Management Journal, no 1015 (1), s. 90-100.
 • Uzzi B., 1997, Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness, Administrative Science Quarterly, s. 35-67.
 • Venkatraman N., 1989, Strategic orientation of business enterprises: The construct, dimensionality, and measurement, Management Science, no 35 (8), s. 942-962.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2016, Tworzenie i apropriacja wartości jako cel strategii relacyjnej przedsiębiorstwa, Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444, s. 609-622
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2018, Kreatywna współpraca jako atrybut relacyjnej strategii przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, nr 3, s. 23-29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d250b175-45a7-4d4e-95fb-8338ee2d3dae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.