PL EN


2014 | 183 cz 1 | 142-152
Article title

Wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia innowacji technologicznych - aspekt teoretyczny

Content
Title variants
EN
Employment of Knowledge Resources to Technological Innovation Creation - Theoretical Aspect
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the current state of knowledge of the phenomenon of technological innovation and the technological innovation process. The paper discusses the knowledges' definitions and their classification due to the source of origin, as well as ways to use knowledge in innovation processes. The purpose of this article is to present the conceptual model of resource use knowledge in the creation of technological innovation with regard to sources of knowledge resources.
Year
Volume
Pages
142-152
Physical description
Contributors
References
 • Andriessen D.: Making Sense of Intellectual Capital. Designing a Method for Valuation of Intangibles. Oxford 2004.
 • Argyres N.S., Silverman B.S.: R&D, Organization Structure, and the Development of Corporate Technological Knowledge. "Strategic Management Journal" 2004, No. 25.
 • Brusoni S., Prencipe A., Pavitt K.: Knowledge Specialization, Organizational Coupling, and the Boundaries of the Firm: Why do Firms know More Than They Make? "Administrative Science Quarterly" 2001, No. 46.
 • Darroch J.: Knowledge Management, Innovation and Firm Performance. "Journal of Knowledge Management" 2005, Vol. 9, No. 3.
 • Filippetti A.: Innovation Modes and Design as a Source of Innovation: A Firm-level Analysis. "European Journal of Innovation Management" 2011, Vol. 14, No. 1.
 • Gavetti G., Levinthal D.: Looking Forward and Looking Backward: Cognitive and Experiential Search. "Administrative Science Quarterly" 2000, No. 45.
 • Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Red. M. Gorynia. AE, Poznań 2002.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K.: Innowacja w organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, koncepcje i praktyka. ODDK, Gdańsk 2002.
 • Leonard-Barton D.: Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Source of Innovation. Harvard Business School Press, Boston 1995.
 • Miller D.J.: Firms' Technological Resources and the Performance Effects of Diversification: A Longitudinal Study. "Strategic Management Journal" 2004, No. 25.
 • Miller D.J., Fern M.J., Cardinal L.B.: The use of Knowledge for Technological Innovation within Diversified Firms. "Academy of Management Journal" 2007, Vol. 50, No. 2.
 • Nerkar A., Roberts P.W.: Technological and Product-market Experience and the Success of New Product Introductions in the Pharmaceutical Industry. "Strategic Management Journal" 2004, No. 25.
 • Ng Y.-K., Lee V.-H., Foo A. T.-L., Gan P.-L.: The Relationship Between Knowledge Management Practices and Technological Innovation: A Conceptual Framework. "International Journal of Management, Knowledge and Learning" 2012, Vol. 1, No. 1.
 • Norek T.: Koncepcje pomiaru potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w oparciu o ścieżkę realizacji procesu innowacyjnego. W: Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, nr 714.
 • Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. OECD, Paris 2005.
 • Pichlak M.: Finansowe aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim. "Organizacja i Zarządzanie". Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, nr 2.
 • Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Sosnowska A.: Innowacje - podstawowe pojęcia. W: Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców. Red. A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, J. Brdulak, A. Rutkowska-Brdulak, K. Żbikowska. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • Sveiby K-E.: Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości. "e-mentor" 2005, nr 2(9).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d253de64-df4d-42a9-a93a-d736bab6c227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.