PL EN


2016 | 2(221) | 259-268
Article title

Im mądrzej, tym głupiej (rec. z A. Zybertowicz i inni, Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat)

Content
Title variants
EN
The Wiser, the Sillier (review of: Samobójstwo Oświecenia? [Suicide of the Enlightenment?] by Andrzej Zybertowicz at al.)
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
259-268
Physical description
Contributors
 • Erasmus University Rotterdam Uniwersytet Jagielloński, smagala@rsm.nl
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Rotterdam School of Management
References
 • Adorno, Theodor i Max Horkheimer. 1944. Dialektik der Aufklaerung. Philosophische Fragmente. Amsterdam: Querido (wydanie niemieckie poprawione, 1947, pierwszy przekład angielski, 1972).
 • Gombrowicz, Witold. 1986. Kosmos, Dzieła. Tom V. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Gombrowicz, Witold. 1969. Przewodnik po filozofii w sześć godzin i kwadrans. W: F. Cataluccio i J. Illg (red.). Gombrowicz filozof. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Górny, Grzegorz. 2008. Telewizor wychowawcą młodzieży. Dostępne na: http://www. edukacjamedialna.pl/e107_plugins/content/content.php?content.63 (luty 2015).
 • Graeber, David. 2013. The Democracy Project. A History. A crisis. A Movement. London: Penguin.
 • Keen, Andrew. 2015. The Internet is not the Answer. London: Atlantic Books.
 • Luyendijk, Joris. 2015. Dit kan niet waar zijn. Amsterdam: Atlas Contact uitgeverij.
 • Marody, Mirosława. 2015. Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Scholar.
 • Morozov, Evgeny. 2011. The Net Delusion. The Dark Side of the Internet. New York/ Philadelphia: Public Affairs/Persues Books.
 • Szahaj, Andrzej. 2014. Kapitalizm drobnego druku. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Szahaj, Andrzej. 2015. Inny kapitalizm jest możliwy. Warszawa: Książka i Prasa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d25b5fd7-085c-4bc9-b545-19320887b3f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.