PL EN


2018 | 9 | 2 | 242-247
Article title

Samoocena studentów kierunków nauczycielskich

Content
Title variants
EN
Self-Evaluation of Students of Teaching Careers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
To, w jaki sposób przyszli nauczyciele funkcjonować będą w roli zawodowej, zależy od wie-lu czynników, m.in. jakości kształcenia na uczelni, ale również od ich zasobów osobistych będą-cych predykatorami subiektywnego dobrostanu i satysfakcji życiowej jednostki. Szczególnie wartościowym i korzystnym zasobem, który człowiek powinien utrzymywać, rozwijać i odnawiać, jest wysoka samoocena. Przedmiotem zainteresowania uczyniono zagadnienia dotyczące samooceny z wykorzysta-niem Skali Samooceny Rosenberga
EN
The way future teachers will function in their professional roles depends on many factors, among others, on the quality of higher education, but also on their personal resources which are predictors of subjective welfare and life satisfaction of an individual. Positive self-evaluation is a particularly valuable and beneficial resource one can maintain, develop and renew. The main subject of interest are issues concerning self-evaluation with the use of Rosenberg Self-Esteem Scale.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
242-247
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Peda-gogiki, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Polska
References
  • Bałachowicz, J., Rowicka, A. (red.) (2013). Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka.
  • Bałachowicz, J. (2013). Tutoring w rozwoju podmiotowym dziecka. W: J. Bałachowicz, A. Rowicka (red.), Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach (s. 13–23). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka.
  • Baumann, K. (2005). Świadomość samego siebie. Edukacja i Dialog, 10, 27–41.
  • Branden, N. (2012). 6 filarów poczucia własnej wartości. Łódź: Feeria.
  • Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psycholo-gicznych.
  • Góralewska-Słońska, A. (2011). Poczucie własnej wartości jako potencjał jednostki. Problemy Profesjologii, 2, 97–112.
  • Łobocki, M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.
  • Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: WAiP.
  • Wojciszke, B. (2004). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d25be46d-6a09-41d5-9a5a-b5d62cf8fe11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.