Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 16 | 163-174

Article title

Pismo Święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu… Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – uwagi językoznawcy

Authors

Content

Title variants

EN
The Holy Scripture selected from the Books of the Old and New Testament… by Klementyna Hoffmanowa born Tańska: Remarks of a linguist

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedstawiany artykuł zawiera porównanie fragmentów Starego Testamentu Biblii Wujka z tymi przygotowanymi przez Klementynę z Tańskich Hoffmanową i opublikowanymi w tekście pt. Pismo Święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu, objaśnione uwagami pobożnych uczonych i ofiarowane matkom i dzieciom polskim (1846). Przeprowadzone analizy ukazują, że dokonane przez Hoffmanową przesunięcia kolejności wersetów biblijnych, zmiany gramatyczne, leksykalne, kondensacje, opuszczenia i różnorodne w swym charakterze dodatki dowodzą, że w przypadku omawianego utworu mamy do czynienia z parafrazą a nie tłumaczeniem. Omawiany utwór to przedstawienie treści biblijnych w sposób, który pozwolił XIX- -wiecznym czytelnikom, a przede wszystkim czytelniczkom, je poznać, zrozumieć, wyciągnąć z nich wnioski i nimi żyć.
EN
The article presents the comparison of the fragments of the Old Testament translated by Jakub Wujek and those elaborated by Klementyna Hoffmanowa born Tańska, published in her work The Holy Scripture selected from the Books of the Old and New Testament, furnished with the comments of the pious scholars and offered to the Polish mothers and children (1846). The performed analysis has demonstrated that the modifications introduced into the biblical text by Hoffmanowa, including the shifts in the sequence of verses, grammatical and lexical changes, condensations and omissions, as well as various additions prove that the work is a paraphrase and not a translation. The work by Hoffmanowa presents the biblical content in a way that made it accessible to the 19th century readers, especially the female readers, who wished to know it, understand it, infer from it, and live according to it.

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin

References

  • Barańska, Anna. „Model religijności kobiecej w pismach Klementyny z Tańskich Hoffmanowej”. W: Kobiety i kultura religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, red. Jadwiga Hoff, 124–137. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
  • Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. Piśmiennictwo staropolskie. Hasła osobowe N–Ż, oprac. zespół pod kier. Romana Pollaka. Warszawa: PIW, 1965.
  • Dąbrowska, Joanna Elżbieta. Klementyna. Rzecz o Klementynie z Tańskich Hoffmanowej. Białystok: Trans Humana, 2008.
  • Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. T. VI, VII. Wydanie nowe pod red. Narcyzy Żmichowskiej. Warszawa: Spółka Wydawnicza Księgarzy, 1875.
  • Łossowska, Irena. „Klementyna Hoffmanowa z Tańskich (1798–1845)”. W: Pisarze polskiego Oświecenia. T. 3, red. Teresa Kostkiewiczowa, Zbigniew Goliński, 820–834. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1730-4180

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d266559f-490d-410b-beca-416c6937b676
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.