PL EN


Journal
2015 | 2(9) | 172-181
Article title

Jakub Karpiński – pierwszy peerelista

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Jakub Karpiński – the first peerelist
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
172-181
Physical description
Contributors
author
References
 • Brzostek B. 2000. Nota biograficzna o Jakubie Karpińskim, [w:] Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–1989, t. 1, red. J. Skórzyński, P. Sowiński, M. Strasz, Karta.
 • Eisler J. 1991. Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, PWN.
 • Eisler J. 2000. Cykliczne kryz ysy władz y – źródła i konsekwencje, „Wiadomości Historyczne”, nr 1.
 • Eisler J. 2006. Polski rok 1968, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • Głowacki A. 1985. Kryz ys polityczny 1970 roku w świetle wydarzeń na Wybrzeżu Szczecińskim, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe.
 • Holzer J. 1983. „Solidarność” 1980–1981. Geneza i historia, Instytut Literacki.
 • Jedlicki W. 1963. Klub Krz ywego Koła, Instytut Literacki.
 • Karpiński J. 1983. Polska, komunizm, opoz ycja. Słownik, Polonia Book Fund Limited.
 • Karpiński J. [Marek Tarniewski] 1977. Krótkie spięcie (marzec 1968), Instytut Literacki.
 • Karpiński J. [Marek Tarniewski] 1979. Porcja wolności (październik 1956), Instytut Literacki.
 • Karpiński J. [Marek Tarniewski] 1982. Płonie komitet (grudzień 1970–czerwiec 1976), Instytut Literacki.
 • Karpiński J. 1988. Taternictwo nizinne, Instytut Literacki.
 • Karpiński J. 1989. Portrety lat. Polska w odcinkach 1944–1988, Polonia Book Fund.
 • Karpiński J. 1992. Dziwna wojna, Instytut Literacki – PoMost.
 • Karpiński J. 2001a. Wykres gorączki. Polska pod rządami komunistycznymi, Wydawnictwo UMCS.
 • Karpiński J. 2001b. Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski, Świat Książki.
 • Karpiński J. 2003. Polska po przejściach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kersten K. 1982. Historia polityczna Polski 1944–1956, Margines.
 • Kersten K. 1984. Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Krąg.
 • Kersten K. 1989. Jałta w polskiej perspektywie, Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 • Kisielewski S. 1988. Według alfabetu, Wola.
 • Kielski Ł. 1973. Jeszcze o wydarzeniach marcowych, „Kultura”, nr 11.
 • Korboński S. 1956. W imieniu Kremla, Instytut Literacki.
 • Korboński S. 1963. W imieniu Polski Walczącej, Wydawnictwo B. Świderski.
 • Micewski A. 1978. Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945–1976, Libella.
 • Micewski A. 1982. Kardynał Wysz yński. Prymas i Mąż Stanu, Éditions du Dialogue.
 • Micewski A. 1987. Kościół wobec „Solidarności” i stanu wojennego, Éditions du Dialogue.
 • Miłosz Cz. 1953. Zniewolony umysł, Instytut Literacki.
 • Miłosz Cz. 1955. Zdobycie władzy, Instytut Literacki.
 • Nowicki J. 1972. Mówi Warszawa… Wydarzenia marcowe w prasie polskiej. Zarys obrazu i próby teorii, „Kultura”, nr 9 i 10.
 • Paczkowski A. [Jakub Andrzejewski] 1986. Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC PZPR 1948–1982, Krąg.
 • Roszkowski W. [Andrzej Albert] 1984. Najnowsza historia Polski, cz. III: 1945–1956 i cz. IV: 1956–1980, Krąg.
 • Torańska T. 1984. Oni, Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 • Trznadel J. 1987. Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 • Turlejska M. [Łukasz Socha] 1986. Te pokoleniami żałobami czarne…Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944–1956, Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 • Tyrmand L. 1980. Dziennik 1954, Polonia Book Fund.
 • Werblan A. 1988. Władysław Gomułka – sekretarz generalny PPR, Książka i Wiedza.
 • Żenczykowski T. 1981. Dramatyczny rok 1945. Szkic historyczny, Głos.
 • Żenczykowski T. 1983. Dwa komitety 1920, 1944 : Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic historyczny, Spotkania.
 • Żenczykowski T. 1988. Polska Lubelska 1944, Spotkania.
 • 1969a. Wydarzenia marcowe 1968, Instytut Literacki.
 • 1969b. Polskie przedwiośnie. Dokumentów marcowych część II: Czechosłowacja,Instytut Literacki.
 • 1969c. Nie o egalitaryzm chodziło, „Kultura”, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d26a2621-9caa-468d-8e5c-2b7187ecd1ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.