PL EN


2017 | 2 | 161-177
Article title

Turystyka kulturowa na Spitsbergenie – stan obecny i możliwości rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem autorów pracy jest identyfikacja charakteru turystyki kulturowej na Spitsbergenie, poprzez przedstawienie jej stanu obecnego, charakterystykę walorów na których ona bazuje jak i określenie możliwości rozwoju. Wobec dzisiejszych możliwości komunikacyjnych rozwój turystyki obserwowany jest również w obszarach arktycznych. Spitsbergen należący do europejskiej części Arktyki stanowi skansen obecności człowieka w obszarach polarnych. Niniejszy artykuł przybliża historię eksploracji oraz działalności człowieka na Spitsbergenie, największej wyspie Archipelagu Svalbard. Opisuje ekspansję gospodarczą, a w szczególności ukazuje rozwój turystyki na tym obszarze. W artykule przedstawiono rodzaje zachowanych na Spitsbergenie zabytków kultury, omówiono formę i zakres prawny ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przedstawiono główne kierunki turystyczne.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
161-177
Physical description
Dates
published
2017-04-15
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geomorfologii
 • Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i Kartografii
References
 • Adamczyk J., 2011, Turystyka ekstremalna – popularność i niewykorzystany potencjał, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, nr 13/ 3 (28)
 • Baird P.D., 1967, Świat polarny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 • Baldacchino G., 2006, Extreme Tourism. Lessons from the Worlds Cold Water Islands, Elsevier, Oxford, s. 170-291
 • Conway W.M., 1906, No Man's Land, a history of Spitsbergen from its discovery in 1596 to the beginning of the scientific exploration of the country, The University press, Cambridge
 • Dyson, R. G., 2004, Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick, „European journal of operational research”, nr 152 (3), s. 631-640
 • Długosz Z., 2002, Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Dolnicki P., Gawor Ł., 2012, Walory turystyczne wybranych regionów Spitsbergenu, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica III. Innowacyjność usług turystycznych układów przestrzennych, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, s. 70-74
 • Gaworecki W., 2003, Turystyka, Wydanie IV (zmienione), PWE, Warszawa, s. 80-81
 • Geitz M., Norris S., Lier M., 2004, Cruise tourism on Svalbard- A risky business?, WWF International Arctic Programme,Oslo, s. 48-49
 • Grek-Pabisowa I., 1999 Światowe migracje staroobrzędowców od wieku XVII do czasów współczesnych. [w:] I. Grek-Pabisowa (red.), Staroobrzędowcy, Szkice z historii, języka, obyczajów, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 18
 • Gyimóthy S., Mykletun R.J., 2004, Play in adventure tourism: The Case of Arctic Trekking, „Annals of Tourism Research” nr 31 (4), s. 855-878
 • Karczewski A., Stanowski W., 2013, Rzeźba terenu [w:] Z. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (red.), Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 31-34
 • Maciejowski W., 2007, Walory turystyczne i formy turystyki w archipelagu Svalbard (Norwegia) [w:] W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki, IGiGP UJ, Kraków:, s. 123-134
 • Lier M., Aarvik S., Fossum K., Von Quillfeldt C., Overrein Ř., Barr S., Hansen P.H, Ekker M., 2010, Protected Areas in Svalbard- Securing Internationally Valuable Cultural and Natural Heritage, Norwegian Directorate for Nature Management 2010
 • Roura R., 2010, Cultural Heritage Tourism in Antarctica and Svalbard: Patterns, Impacts, and Policie,[w:] M.C Hall, J. Saarinen (red.) Tourism and Change in Polar Regions Climate, environments and experiences,Routledge, Oxon, s. 180-203
 • Stewart E.J., Howell S.E.L., Draper D., Yackel J., Tivy A., 2007, Sea Ice in Canada's Arctic: Implications for Cruise Tourism, „Arctic”, nr 60 (4), s. 370-380
 • Stange R., 2008, Spitsbergen Svalbard, Druckerei Karl Keuer, Buetzow
 • Stasiak A., 2013, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, nr 2 (23), s. 71-72
 • Vistad I., Eide N.E., Hagen D.,Erikstad L., Landa A.,2008 Miljøeffekter av ferdsel og turisme i. Arktis. En litteratur- og forstudie med vekt på Svalbard, Norsk institutt for naturforskning, Lilehammer/Trondheim
 • Wartecki A., 2010, Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 4-15
 • https://archive.org/details/cu31924029850751 [07.02.2016]
 • www.miljodirektoratet.no/en/Legislation1/Acts/Svalbard-Environmental-Protection-Act/ [18.01.2016]
 • www.niku.no/en/research/research_projects/Cultural+Heritage+in+Polar+Regions+%28CULPOL%29.9UFRrY4L.ips [18.01.2016]
 • www.polar-kreuzfahrten.de/spitzbergen-reisen/kreuzfahrten-mit-kleinen-schiffen/preise-leistungen.html [08.03.2016]
 • www.riksantikvaren.no/en/Topics/Polar-heritage [08.01.2016]
 • www.spitsbergentravel.com [08.01.2016]
 • www.sysselmannen.no/Documents/Sysselmannen_dok/Trykksaker/REISELIVSSTATISTIKK%20FOR%20SVALBARD%202014.pdf [12.02.2016]
 • www.sysselmannen.no/en/Toppmeny/The-Governor-of-Svalbard/The-Governors-Tasks/Environmental-management/Cultural-Hertiage-Management/ [12.02.2016]
 • http://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/kulldriften-i-svea-gar-i-dvale-6.158.412883.50be7c0774 [27.11.2016]
 • http://www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar/2016-09-26?fane=tabell&sort=nummer&tabell=279106[28.11.2016]
 • http://www.visitsvalbard.com/en/Brochures [20.02.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d26b633c-9eff-40a4-93f4-7c6837d2a2dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.