PL EN


2016 | 8 | s. 314-323
Article title

Na styku cywilizacji – Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego wizje dla Europy

Content
Title variants
EN
Crossroad of Civilizations – Antoni Ferdynand Ossendowski’s prophecies for Europe
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł stanowi refleksję nad uwarunkowaniami kulturowymi cywilizacji Wschodu i Zachodu oglądanymi oczami polskiego podróżnika Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego na początku XX wieku. Ossendowski porywa w podróż przez dalekie kraje, a zarazem w podróż do najgłębszych zakamarków ludzkiej duszy, bez względu na kolor jej skóry. Wnikliwe obserwacje, trafne diagnozy, dziś po 70 latach od śmierci pisarza brzmią jak spełniające się przepowiednie.
EN
The article presents a reflection upon cultural conditioning of Eastern and Western civilizations at the beginning of 20th century as seen by the Polish voyager Antoni Ferdynand Ossendowski. The writer takes a reader for a trip to very remote countries and recesses of the human soul as well, irrespective of the colour of the skin. Today, 70 years after the writer’s death, in-depth observations and accurate diagnosis made by Ossendowski sound like prophecies coming true.
Year
Volume
8
Pages
s. 314-323
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d273a8cc-c6c5-40ec-ac84-73db5d0d1d2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.