PL EN


2010 | 10 | 89-99
Article title

Homo socialis. Narodziny człowieka demokratycznego z ducha soborowości (w ujęciu Borysa Wyszesławcewa)

Authors
Content
Title variants
RU
Homo socialis. Рождение демократического человека из духа соборности (в представлении Бориса Вышеславцева)
EN
Homo socialis. The Birth of a Democratic Man from the Spirit of Community (According to Borys Wyszesławcew’s View)
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Статья посвящена теории демократии в трактовке Бориса Вышеславцева. Значимость мысли русского философа сводится к тому, что он очень смело соединял славянофильскую идею соборности с теорией и практикой западной демократии – сугубо редкий взгляд для русского философа. В статье рассматриваются такие проблемы, как: славянофильские истоки идеи соборности, характер отношений между властью и законностью, метафизические и антропологические элементы теории демократии, религиозные и философские аспекты демократии.
EN
The article treats of Vysheslavtzev's theory of democracy. The importance of his philosophy consists in its bold merging of the slavophilic idea of sobornost’ with the theory and practice of Western democracy, which seems to be unique among Russian philosophers. The article deals with such issues as: the slavophilic origin of sobornost’, the relation between power and law, metaphysical and anthropological elements of the theory of democracy as well its philosophical and religious aspects.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bierdiajew N.A. 2007. Padienije swiaszczennogo russkogo carstwa. Publicistika 1914–1922. Moskwa: Astriel’.
 • Bohman J. 1998. „The Coming of Age of Deliberative Democracy”. Journal of Political Philosophy 6.
 • Bohman J., W. Rehg (red.). 1999. Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics. London: The MIT Press.
 • Chomiakow A. 2008. Jeszcze kilka słów prawosławnego chrześcijanina na temat wyznań zachodnich z powodu licznych publikacji religijnych, łacińskich i protestanckich, przeł. M. Kwaśnicka. W Niedokończona dyskusja… Dziewiętnastowieczna polemika katolicko-prawosławna między Iwanem Gagarinem SJ i Aleksym S. Chomiakowem, L. Augustyn, M. Kwaśnicka (red.). Kraków: Wyd. UJ.
 • Chomiakow A.S. 1861. Połnoje sobranije soczinienij, I.S. Aksakow (red.), Tipogr. P. Bechmetev, t. 1. Moskwa.
 • Fiedotow G.P. 2008. Sobranije soczinienij w dwienadcati tomach, t. 12. Moskwa: Sam&Sam.
 • Held J. 2010. Modele demokracji, przeł. W. Nowicki. Kraków: Wyd. UJ.
 • Lubac H. de. 1945. Proudhon et le christianisme. Paris: Éditions du Seuil.
 • Walicki A. 2002. W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, Warszawa: PWN.
 • Wyszesławcew B.P. 200. Krizis industrialnoj kultury. Izbrannyje soczinienija. Moskwa: Astriel’.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d27d7fee-729e-4316-b577-942635c2414d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.