PL EN


2016 | 11 | 12-17
Article title

Językoznawstwo – dyscyplina humanistyczna

Authors
Content
Title variants
EN
Linguistics – a humanistic discipline
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the article proves the existence of a strict connection between the broadly understood humanities and the areas of linguistic research that refer back to the cultural, communication, and in part also the structuralist paradigms. In order to substantiate his thesis, the author provides examples of such connections, with particular emphasis on the character and outcomes of research conducted by Krakow-based linguists.
Keywords
Contributors
  • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
References
  • Bartmiński J., 2001, Język w kontekście kultury, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 13–22.
  • Baudouin de Courtenay J., 1922, Zarys historii języka polskiego, Warszawa.
  • Cybulski M. (red.), 2015, Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w., Łódź.
  • Furdal A., 1977, Językoznawstwo otwarte, Opole.
  • Klemensiewicz Z., 1982, Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa.
  • Norwid C., 1971, Pisma wszystkie, t. 9: Listy, Warszawa.
  • Walczak B., 2016, Językoznawstwo – przodująca pod względem metodologicznym dyscyplina humanistyczna, „Artes Humanae”, t. 1, s. 87–96.
  • Zabrocki L., 1963, Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego, cz. 1: Prehistoria języka niemieckiego, Wrocław – Warszawa – Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d27f79fc-a599-464b-ba57-044e63edf2c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.