PL EN


2014 | 12 | 45-64
Article title

Migracja zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Content
Title variants
EN
Migration as a threat to the country’s internal security
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the important issue of migration as an element of the country’s security policy. Migration may determine the power of a country as well as contribute to weakening its position and importance in the aspect of internal relations and thus also on the international arena. The author of the article discusses migration in the political, economic, and social aspect.
Keywords
EN
Contributors
References
 • Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.
 • Gawliczek P., Pawłowski J., Zagrożenia asymetryczne, Warszawa 2003.
 • Gołębiewski J., Bezpieczeństwo narodowe RP, „Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Zeszyt Problemowy” 1999, nr 1.
 • Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowej w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, „Prace Migracyjne” 2003, nr 4.
 • Kowalkowski S. (red.), Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2011.
 • Kraszewski M., Typologia migracji, Poznań 2003.
 • Mach Z., Niechciane miasta: migracja i tożsamość społeczna, Kraków 1998.
 • Maksimczuk A., Sidorowicz L., Graniczny ruch osobowy i towarowy w Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 • Maksimczuk A., Sidorowicz L., Graniczna obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej (wybrane aspekty), Warszawa 2008.
 • Migracje zagraniczne ludności 2002, GUS, Warszawa 2003.
 • Migration and Remittances. Easter Europe and the former Soviet Union, Bank Światowy 2006.
 • Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Warszawa 2001.
 • Okólski M., Migracje a globalizacja, [w:] Globalizacja od A do Z, red. E. Czarny, Warszawa 2004.
 • Rocznik Demograficzny 2007, GUS.
 • Rokiciński K., Zagrożenia asymetryczne w regionie bałtyckim, Warszawa 2006.
 • Romaniszyn K., Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Lublin 2003.
 • Stankiewicz W., Procesy imigracyjne w Europie – kształt polityki imigracyjnej Unii Europejskiej a przyszłość Europy, [w:] Europa wielu wymiarów, red. P. Stachowiak, Poznań 2008.
 • Szymański W., Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Warszawa 2001.
 • Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu, Wrocław 1989.
 • Wawrzusiszyn A., Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Warszawa 2012.
 • Wawrzyk P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Zamojski J.E., Migracje doby współczesnej: geneza, charakterystyka, wyzwania i odpowiedzi, [w:] Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, red. P. Korcelli, Warszawa 1998.
 • Zawadzki P.W., Bezpieczeństwo społeczne, [w:] Bezpieczeństwo państwa, red. K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.
Notes
PL
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d28440fb-1b3f-4eca-ae84-045f56d8a203
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.