PL EN


2015 | 9 (788) | 3-14
Article title

Wykorzystanie koncepcji zarządzania a innowacyjność przedsiębiorstw na przykładzie biur podróży w Polsce

Title variants
EN
The Use of Management Concepts and Innovativeness of Companies Case of Travel Agencies in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter badawczy, a jego celem jest zbadanie zależności między stosowanymi w praktyce, tradycyjnymi koncepcjami zarządzania a innowacyjnością biur podróży z województwa opolskiego. W pracy wykorzystano dwie metody badawcze: metodę dokumentacyjną, w ramach której dokonano inwentaryzacji biur podróży oraz metodę sondażu diagnostycznego, w której wykorzystano technikę ankietową. Badanie empiryczne przeprowadzono w 2013 roku wśród właścicieli i menadżerów 21 biur podróży. Wyniki badania wskazują, że zdaniem respondentów, do koncepcji zarządzania sprzyjających innowacyjności zaliczyć można TQM, Zarządzanie wiedzą oraz Outsourcing. Najmniej korzystne wyniki z punktu widzenia innowacyjności uzyskano dla Benchmarkingu.
EN
The article is of research nature and its objective is to examine the relationship between used management concepts and innovativeness in travel agencies from Opole region. Two main research methods are used in the thesis: a documentation method, which allowed for an inventory of the travel agencies and the diagnostics survey method, within which a questionnaire technique was used. The empirical research was carried out in 2013 on the sample of owners or managers of 21 travel agencies. According to the survey TQM, followed by Knowledge Management and Outsourcing gives the best results in innovatiness and competitive position. The least favorable results in the assessment of competitiveness and innovatiness were obtained for agencies using Benchmarking
Contributors
  • dr Daniel Puciato, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • dr Agnieszka Gawlik, Politechnika Opolska
  • dr Bolesław Goranczewski, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d28723e8-af77-44b9-b002-d777d9880209
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.