PL EN


2018 | 1(17)2018 | 237-247
Article title

Współcześni wychowawcy – dziuromodlcy czy wykształceni pedagodzy? „Komunikat z badań” i refleksje nad celem wychowania

Authors
Content
Title variants
EN
Contemporary educators – “those who pray to a hole” or knowledgeable teachers? "Research outcome" and reflections on the purpose of upbringing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każde działanie ludzkie powinno zawierać aspekt celowości, dlatego najtrudniejsze zadanie, jakim jest wychowanie, tym bardziej nie może zostać pozbawione tego wymiaru. W okresie od 2006 do 2013 roku, w ramach zajęć, obejmujących wybrane aspekty wychowania dzieci i młodzieży, prowadzonych ze studentami pedagogiki, realizowane były zagadnienia omawiające cele wychowania. Rezultaty dyskusji dotyczącej wybieranych przez nich i pomijanych celów stały się okazją do rozważań obejmujących refleksje na temat przyczyn sporu o cele wychowania, upatrywanego przede wszystkim w kryzysie kultury normatywnej nowoczesnego świata.
EN
Every human action should include an aspect of purpose. For this reason, the very difficult task such as upbringing a human being cannot be deprived of this dimension. During the period from 2006 to 2013, issues related to educational purposes were discussed in the course of university classes. These lessons covered selected aspects of upbringing children and youth and were conducted with pedagogy students. The results of discussions concerning aims which were either chosen or rejected by students became an opportunity for reflection on the core of the dispute over educational aims. Its main cause was primarily seen through the spectrum of crisis in the normative culture of the modern world.
References
  • 1. Berezinka W., Wychowanie i pedagogika, Kraków 2008.
  • 2. Eysenck H. & M. Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują?, Gdańsk 1996.
  • 3. Kamińska J., Szybiak I., Idee wychowawcze Jeana-Jacques’a Rousseau w przepisach dla szkół Komisji Edukacji Narodowej, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2012, nr 4 (84).
  • 4. Kilpatrick W.K., Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię?, Poznań 2007.
  • 5. Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008.
  • 6. Schaffer H.R., Psychologia dziecka, Warszawa 2007.
  • 7. Sołowjow W., Wybór pism. Trzy rozmowy, Poznań 1988.
  • 8. Wójcik E., O wychowaniu dzieci i młodzieży, Pelplin 1993.
  • 9. http://niepoprawni.pl/blog/318/mit-wielorakich-inteligencji-0, (dostęp: 04.04.2017).
  • 10. http://ien.pl/index.php/archives/1402, (dostęp: 04.04.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d28aece8-7d4d-44f8-a801-48ae1723234a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.