PL EN


2019 | 10 | 243-260
Article title

Diagnoza potrzeb edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa osobistego w percepcji uczniów szkół podstawowych na przykładzie miasta powiatowego

Title variants
EN
Diagnosis of educational needs in the field of personal safety in the perception of primary school students on the example of a district town
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym referacie zaprezentowano wyniki badań ankietowych mających na celu zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wobec edukacji dla bezpieczeństwa. Przystępując do realizacji badań, punktem wyjścia uczyniono stwierdzenie, że aby skutecznie oddziaływać na młodzież w zakresie bezpiecznych zachowań, należy dokonywać analizy zagrożeń charakterystycznych dla regionu, jak również diagnozować potrzeby samych odbiorców. Badaniami objęto grupę uczniów z trzech szkół znajdujących się na terenie Garwolina — jednego z miast powiatowych w województwie mazowieckim. Ich celem było zdefiniowanie oczekiwań edukacyjnych młodzieży w kwestii bezpieczeństwa personalnego ograniczonego do zagrożeń związanych z przestępczością i patologiami społecznymi, które mogą stanowić podstawę do implementacji wskazywanych przez respondentów kwestii w działania szkół i instytucji realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa w regionie.
EN
This paper presents the results of surveys aimed at identifying the needs and expectations of primary and junior high school students in relation to education for safety. When starting the research, the starting point was the statement that in order to effectively influence the behavior of young people in the field of safe behaviors, analyzes of threats characteristic for the region should be made, as well as diagnose the needs of the recipients themselves. The research covered a group of students from three schools located in Garwolin — one of the poviat cities in the Mazowieckie voivodship. Their goal was to define the educational expectations of young people in terms of personal security, limited to threats related to crime and social pathologies, which can be the basis for implementation of issues indicated by respondents in the activities of schools and institutions implementing security tasks in the region.
Year
Volume
10
Pages
243-260
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d28c8c38-7da1-4216-9d00-b3f79c50bd29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.