PL EN


2020 | 32 | 109-124
Article title

Geneza konfliktu w Burkina Faso w latach 2014- 2019

Content
Title variants
EN
The origin of the conflict in Burkina Faso in 2014-2019
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wyjaśnienie przyczyn konfliktu jaki trwa w Burkina Faso od 2014 roku. Po wybuchu konfliktu zbrojnego w Mali w 2012 r., który był konsekwencją upadku reżimu Kadafiego i pomimo zaangażowania środowiska międzynarodowego w jego zakończenie, rozlewa się on na nowe tereny w Mali i poza jej granice. Od 2015 r. w Burkina Faso dramatycznie pogorszyła się sytuacja bezpieczeństwa, która w chwili obecnej wymyka się spod kontroli. Konflikt w Mali jest tylko jednym z powodów takiej sytuacji. Innymi elementami kształtującymi sytuację wewnętrzną są: odejście ze stanowiska byłego prezydenta Blaise Compaoré, działania lokalnej grupy zbrojnej Ansar ul Islam, tarcia pomiędzy różnymi grupami religijnymi i narodowościowymi oraz od lat nierozwiązane problemy ekonomiczne. Analizy zawarte w artykule wsparte są danymi dostępnymi w bieżących publikacjach wyspecjalizowanych portali internetowych, takich jak The African Center for Strategic Studies, International Crisis Group, Terrorism Monitor, Long War Journal i West African Papers.
EN
The purpose of the article is to explain the causes of the conflict that has been going on in Burkina Faso since 2014. After the outbreak of the armed conflict in Mali in 2012, which was a consequence of the collapse of the Gaddafi regime and despite the involvement of the international community in its termination, it is spreading to new areas in Mali and beyond. Since 2015, the security situation in Burkina Faso has dramatically deteriorated, which is currently getting out of control. The conflict in Mali is just one of the reasons for this. Other elements shaping the internal situation are: resignation from the post of former president Blaise Compaoré, the activities of the local armed group Ansarul Islam, friction between various religious and national groups, and unresolved economic problems for years. The analyzes contained in the article are supported by data available in current publications of specialized websites, such as The African Center for Strategic Studies, International Crisis Group, Terrorism Monitor, Long War Journal and West African Papers.
Keywords
Year
Volume
32
Pages
109-124
Physical description
Contributors
 • Szkoła NATO w Oberammergau
References
 • A Review of Major Regional Security Efforts in the Sahel, 2019, The Africa Center for Strategic Studies, 04.03.2019, https://africacenter.org/spotlight/reviewregional-security-efforts-sahel/.
 • Arieff, A., 2012, Crisis in Mali, http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42664.pdf; Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ, S/RES/2085 (2012) z 20 grudnia 2012 r., http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2085.pdf.
 • Awad, M., 2019, Burkina Faso: The making of a humanitarian crisis, World Food
 • Programme Insight, 20.12.2019, https://insight.wfp.org/burkina-fasothe-making-of-a-humanitarian-crisis-813296ac3a1a
 • Berger, F., 2019, Jihadist violence and communal divisions fuel worsening conflict in Mali and wider Sahel, The International Institute for Strategic Studies (IISS), https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/06/conflicts-in-mali, 12.12.2019
 • Burkina Faso: Preserving the Religious Balance, 2016, International Crisis Group, 6 September 2016, Report 240, https://www.crisisgroup.org/africa/westafrica/burkina-faso/burkina-faso-preserving-religious-balance
 • Cristiani, D., 2012, West Africa’s MOJWA Militants – Competition for al-Qaeda in the Islamic Maghreb?, Terrorism Monitor, Volume 10, Issue: 7, 6 April 2012. http://www.jamestown.org/uploads/media/TM_010_Issue07_02.pdf
 • Danielewicz, K., 2019, Sytuacja bezpieczeństwa w Mali w latach 2015-2018, Przegląd Geopolityczny, 28, s. 64-85.
 • Depagne, R., 2018, Burkina Faso’s Alarming Escalation of Jihadist Violence, International Crisis Group, 05.03.2018, https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/burkina-faso/burkinafasos-alarming-escalation-jihadist-violence
 • Elischer, S., 2019, Contemporary Civil-Military Relation in the Sahel, West African
 • Papers, No. 19, 19.02.2019, s. 14, https://read.oecdilibrary.org/development/contemporary-civil-military-relations-in-thesahel_f17713c9-en#page4
 • Finding the Right Role for the G5 Sahel Joint Force, 2017, International Crisis Group, Africa Report N°258, 12 December 2017, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/258-finding-the-right-role-forthe-g5-sahel-joint-force.pdf
 • Joscelyn, T., 2017, Analysis: Al Qaeda groups reorganize in West Africa, Long War Journal, 13.03.2017, https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/analysis-al-qaedagroups-reorganize-in-west-africa.php
 • Joscelyn, T., 2019, Jihadists in West Africa renew allegiance to Abu Bakr al-Baghdadi, Long War Journal, 17.06.2019, https://www.longwarjournal.org/archives/2019/06/jihadists-in-westafrica-renew-allegiance-to-abu-bakr-al-baghdadi.php
 • The Complex and Growing Threat of Militant Islamist Groups in the Sahel, 2019, The Africa Center for Strategic Studies, 15.02.2019, https://africacenter.org/spotlight/the-complex-and-growing-threat-ofmilitant-islamist-groups-in-the-sahel/
 • The Social Roots of Jihadist Violence in Burkina Faso’s North, 2017, International Crisis Group, Report 254, Africa, 12.10.2017 r., https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/burkina-faso/254- social-roots-jihadist-violence-burkina-fasos-north
 • Thurston, A., 2018, Political settlements with jihadists in Algeria and the Sahel, West African Papers, October, No. 18, https://read.oecdilibrary.org/development/political-settlements-with-jihadists-in-algeriaand-the-sahel_0780622a-en#page3
 • Weiss, C., 2018, State Department designates Burkinabe jihadist group Ansaroul Islam, Long War Journal, 20.02.2018, https://www.longwarjournal.org/archives/2018/02/state-departmentadds-burkinabe-jihadist-group-to-terror-designation-list.php
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d28f391a-539a-41af-8a53-de7903e3bee3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.