PL EN


2012 | 90: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część I | 143-157
Article title

O niektórych pożytkach z danych panelowych w badaniach koniunktury

Content
Title variants
EN
On Some Advantages of Panel Data in Business Cycle Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Począwszy od 1995 roku, wzorem innych banków centralnych, Narodowy Bank Polski prowadzi własne badania ankietowe sektora przedsiębiorstw. Ich szczególną cechą jest stała próba uczestniczących w nich podmiotów, umożliwiająca prowadzenie badań panelowych. W pracy przyjrzano się dwóm względnie rzadko analizowanym aspektom tych badań: wpływowi nowych obserwacji na wskaźnik koniunktury oraz relacji pomiędzy ocenami jakościowymi bieżącej sytuacji przedsiębiorstw a wynikami finansowymi. Uzyskane wyniki pozwalają na lepsze zrozumienie zachowania się wskaźników jakościowych i stwarzają zachętę do dalszej analizy tego typu zagadnień.
EN
Following the example of other central banks National Bank of Poland has been conducting its own business surveys since 1995. The important characteristics of these surveys is the sample which consists of regular participants and allows to do analysis on panel data. The paper raises two rarely analyzed aspects of the study: impact of new observations on the business indicator performance and relations between the qualitative assessments by surveyed firms of their current business situation and financial performance ratios. The results allow a better understanding of behavior of the survey data and challenge further analysis.
Contributors
References
  • Baltagi B., Econometric analysis of panel data, Wiley & Sons, 2005
  • Peters B., Persistence of innovation: Stylised facts and panel data evidence, DRUID Working Paper nr 06-30, 2006
  • Popowski P., Własności wskaźników koniunktury, NBP, Warszawa, marzec 2012, materiał niepublikowany
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d293b702-37c3-435d-829a-c00c6ebd8e6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.